Kwijtschelding gemeentelijke belasting

Kunt u de lokale belastingen niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding van een aantal gemeentelijke heffingen. U hoeft deze belasting dan niet te betalen. Dit geldt voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerend zaakbelasting.

Als u uw belastingaanslag niet kunt betalen, dan is het mogelijk om hiervoor kwijtschelding aan te vragen. U kunt dat doen bij het Gemeenschappelijk belastingkantoor Locosensus Tricijn (GBLT). Zij zijn telefonisch te bereiken op telefoonnummer 088-0645555.