Een voorschot op uw uitkering

Heeft u een uitkering aangevraagd? Dan duurt het soms even voordat u de uitkering krijgt. En soms heeft u het geld al wel nodig. Hebben wij vier weken na de aanvraag nog geen besluit genomen? Dan kunt u om een voorschot vragen. Bij een voorschot krijgt u vast een deel van uw uitkering. Dit betaalt u dan later terug.

  • als u geen recht heeft op de uitkering;
  • als u niet alle informatie die wij nodig hebben, meestuurt met uw aanvraag;
  • als u informatie die wij nodig hebben te laat instuurt;
  • als u niet meewerkt bij het behandelen van uw aanvraag;
  • als u jonger dan 27 jaar bent en u zit nog in de zoekperiode tussen de eerste melding en de echt aanvraag. Deze zoekperiode duurt vier weken. Pas na de zoekperiode mag u de aanvraag doen.