Dronter Koers

Door inzet van de Dronter Koers werkt de gemeente met haar partners integraal, vraag- en resultaatgericht. Dit moet zorgen voor kwalitatief betere zorg en ondersteuning voor inwoners die effectief op elkaar is afgestemd.

Wat verwachten we van elkaar?

Wij willen u ondersteunen en oplossingen bieden. Daarom willen we in begrijpelijke taal uitleggen wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten. We helpen u bij de dingen die voor u nodig zijn. We zorgen voor zo min mogelijk rompslomp. We voeren de wetten zo goed mogelijk uit en laten de wetten goed op elkaar afstemmen.

Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Dronten:

• actief mee kunnen doen aan het maatschappelijk leven of aan het werk kunnen gaan;
• een inkomen hebben waarmee ze rond kunnen komen;
• hun financiën op orde hebben;
• zoveel mogelijk kijken naar wat ze zelf kunnen om zichzelf te redden;
• voor zichzelf kunnen zorgen;
• een geschikte en schone woning hebben, waarin zij zelfstandig en veilig kunnen wonen;
• dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen; en
• dat ouders zelfstandig voor hun kinderen kunnen zorgen.

Het is onze taak u hierbij te helpen. Daarom hebben we de ‘Verordening sociaal domein gemeente Dronten’ gemaakt. In deze verordening leest u precies wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten.  Ook vindt u de regels en afspraken die zijn gemaakt binnen het sociaal domein.

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Dronten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet.
Inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen hun vraag stellen daar waar dat het meest logisch voor hen is: bij de huisarts, de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de school enzovoorts. Het maakt niet uit waar de vraag binnenkomt, de manier van werken is hetzelfde.  Dit noemen we de ‘Dronter Koers’.  Door inzet van de Dronter Koers werkt de gemeente met haar partners integraal, vraag- en resultaatgericht. Dit moet zorgen voor betere zorg en voor ondersteuning, voor inwoners, die goed op elkaar is afgestemd.

Wijknetwerken

We geven de Dronter Koers vorm met de inrichting van wijknetwerken. Elk wijknetwerk bestaat uit een aantal professionals die hulp en ondersteuning bieden. Het wijknetwerk is aangevuld met maatschappelijke organisaties die ook een belangrijke rol hebben in een wijk. De kern van ieder wijknetwerk wordt gevormd door de “gidsen”. Gidsen zijn professionals die bevoegd zijn om hulp in te zetten die niet voor iedereen vrij toegankelijk is. Ook zijn zij in gezinnen met veel vragen de contactpersoon voor het gezin als de betrokken professionals. Daarmee geven we vorm aan het idee: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 

Heeft u vragen over zorg, ondersteuning, opvoeden, opgroeien, werk, schulden en inkomen? Stel ze dan aan de leden van uw wijknetwerk! In uw eigen wijk zijn professionals aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden. Medewerkers van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), Coloriet, Icare, Triade en Vitree, De Meerpaal Welzijn, de wijkagent en inkomensconsulenten en gidsen  van de gemeente (Participatiewet, Wmo en Jeugd) maken deel uit van het wijknetwerk. De leden van het wijknetwerk zijn wekelijks in een verschillende samenstelling aanwezig. Loop gerust eens binnen voor een praatje. U bent van harte welkom!

Spreekuren wijknetwerken Dronter Koers

  • Biddinghuizen, Multifunctioneel Centrum De Binding, woensdagen van 13.00 – 14.00 uur;
  • Dronten West en Zuid, De Meerpaal, donderdagen van 13.00 – 14.00 uur;
  • Swifterbant, Multi Functioneel Centrum ‘De Kombuis’ aan de Schutsluis 13, dinsdagen van 13.00 – 14.00 uur.