Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Soms heeft iemand echt geestelijke zorg nodig. Bijvoorbeeld als hij een gevaar is voor zichzelf of voor een anders. Maar deze mensen hebben zelf niet altijd door dat ze geestelijke zorg nodig hebben. Hiervoor is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Op basis van de Wvggz kan een rechter iemand verplichte geestelijke zorg opleggen.

Op de website van GGZ over dwang in de zorg vindt u meer informatie. Heeft u vragen? Bel dan gerust met het Regionaal Meldpunt OGGz via: 088-002 9915. Heeft u of iemand anders met spoed hulp nodig? Bel dan 112.