Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de coronacrisis met een onvermijdelijke daling in inkomsten te maken hebben en die daardoor niet meer kunnen voldoen aan hun noodzakelijke kosten. De tegemoetkoming TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

U heeft als huishouden recht op een tegemoetkoming als: 

 • u door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus (Covid-19) te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen en;
 • u daardoor uw woonkosten niet meer kunt voldoen en; 
 • andere regelingen geen of onvoldoende uitkomst bieden. 

Voor de woonkosten:

 • kosten van huur;
 • hypotheekrente en –aflossing;
 • elektriciteit;
 • gas;
 • water.

Voor andere kosten (denk aan bewindvoering of rechtsbijstand) wordt aangesloten bij de reguliere regels voor bijzondere bijstand. Daar gelden inkomens- en vermogensgrenzen.

Vanaf 1 augustus 2021 gelden de volgende regels:

 1. Het netto inkomensverlies van uw huishouden is in juli 2021 minimaal 30 procent ten opzichte van januari 2020 en;
 2. het aandeel van uw woonkosten is minimaal 40 procent van uw netto inkomen in juli 2021. 

Daarnaast gelden de basisvoorwaarden vanuit de Participatiewet. 

Dat is maximaal € 800,00 per maand (1 juli 2021 tot en met 30 september 2021).

De tegemoetkoming wordt in principe om niet verstrekt. Dit betekent dat u het niet hoeft terug te betalen. De tegemoetkoming is onbelast. Dit betekent dat deze niet wordt meegerekend bij uw jaarinkomen bij de Belastingdienst.

U kunt uw aanvraag doen met het aanvraagformulier.
U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 oktober 2021.

1. Kopie geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van u en uw eventuele partner;

2. Kopie bankpas (waar wij de tegemoetkoming TONK op kunnen overmaken);

3. Bewijsstukken van uw netto inkomen in januari 2020 en juli 2021;

 • Arbeid en/of uitkering: salaris- en/of uitkeringsspecificatie(s);
 • Eigen onderneming: bedrag van de omzet (factuurbedrag) minus omzetbelasting, minus zakelijke kosten en minus het forfaitair percentage en/of jaarrekening + belastingaangifte of -aanslag 2019;
 • Partner- en/of kinderalimentatie: beschikking rechtbank en bankafschrift met recente storting;
 • Studiefinanciering: toekenningsbeschikking DUO;
 • Verhuur, onderverhuur of het hebben van een of meer kostgangers: huurcontract, inclusief afspraak over actuele huurprijs;
 • Heffingskortingen Belastingdienst (alleen voor alleenstaande ouders en gehuwden: voorlopige teruggave Belastingdienst).

4. Bewijsstukken van uw woonkosten;

 • Huur: bewijsstuk hoogte (bijvoorbeeld bankafschrift);
 • Hypotheekrente en/of aflossing: bewijsstuk hoogte (bijvoorbeeld bankafschrift) en voorlopige teruggave belastingdienst 2020 en 2021;
 • Kosten elektriciteit, gas en water: periodeafrekening met nieuw termijnbedrag.

De hele procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar indienen.