Hulpmiddelen

Lukt zelfstandig wonen niet meer zo goed? Of kunt u zelf niet meer goed lopen of fietsen? Samen met u kunnen we kijken hoe dit kan worden opgelost. Een hulpmiddel zoals een rolstoel of een scootmobiel kan hiervoor de oplossing zijn.

Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld na een operatie?

Dan kunt u terecht bij een uitleenpunt van Medipoint voor hulpmiddelen. U kunt hier onder anderen krukken, bedverhogers, toiletstoelen en rollators huren. Soms wordt dit vergoed door de zorgverzekeraar.

Heeft u voor een langere tijd een hulpmiddel nodig?

Dan kunt u een melding doen bij de gemeente. Vanuit de gemeente kunnen verschillende hulpmiddelen worden geleverd. Enkele voorbeelden zijn:

 • Rolstoel;
 • Scootmobiel;
 • Driewielfiets;
 • Tillift.

Een aantal hulpmiddelen worden niet geleverd vanuit de gemeente. Dit zijn onder andere;
krukken, trippelstoel of een sta-op stoel. 

U kunt op de volgende manieren een melding doen:

 • U kunt digitaal uw melding indienen via een E-formulier;
 • U doet een telefonisch verzoek. U kunt hiervoor bellen met de gemeente via het nummer 14 0321;
 • U maakt een afspraak bij de balie van het gemeentehuis en u doet uw verzoek mondeling;
 • U kunt uw verzoek per post versturen. U kunt uw brief sturen naar Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Na de melding volgt er een gesprek met u en een medewerker van de gemeente. Dit gesprek kan telefonisch of bij u thuis plaatsvinden. Deze medewerker wordt ook wel een gids genoemd. Tijdens dit gesprek brengt de gids de situatie in kaart. De gids kijkt samen met u naar het hulpmiddel dat passend is in uw situatie. Dit hoeft niet automatisch een hulpmiddel te zijn vanuit de gemeente maar een gids kan u ook doorverwijzen naar een uitleenpunt of uw zorgverzekeraar. Woont u in een verpleeghuis, ggz-instelling of een instelling voor mensen met een handicap? Dan kunt u een hulpmiddel aanvragen via de Wet langdurige Zorg (WLZ) bij uw zorgkantoor.

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb). Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u een hulpmiddel van een aanbieder die een contract met de gemeente heeft. Dit hulpmiddel krijgt u in bruikleen. De gemeente betaalt de huur van het hulpmiddel en zorgt voor onderhoud en reparaties. Kiest u voor een pgb? Dan krijgt u een budget om een hulpmiddel zelf te kopen. U bent dan zelf verantwoordelijk voor de aankoop, onderhoud en reparaties. Het budget is berekend op de goedkoopst passende oplossing. Wilt u een duurdere of luxere hulpmiddel dan moet u het verschil zelf bijbetalen. Bij pgb ontvangt u zelf geen geld: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de aanbieder. In de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 vindt u een uitgebreide omschrijving welke specifieke regels voor pgb gelden.

Als u hulpmiddel krijgt vanuit de Wmo, betaalt u een klein deel zelf. Dat noemen we een eigen bijdrage. U betaalt maximaal €19,- per maand. U betaalt geen eigen bijdrage als u gebruikmaakt van de collectiviteitsverzekering van de gemeente of als u een rolstoel ontvangt vanuit de Wmo;

De gemeente Dronten heeft een contract met twee aanbieders voor hulpmiddelen: Welzorg en Medipoint. Heeft u al een hulpmiddel via de gemeente Dronten en heeft u nog een hulpmiddel nodig? Dan ontvangt u deze van dezelfde aanbieder. Heeft u vragen over uw hulpmiddel dan kunt u direct contact opnemen met uw aanbieder. De contactgegevens van de aanbieders zijn;

Medipoint

 • Tel. 0512-543044
 • Vragenformulier via de website
 • email: wmo.drachten@medipoint.nl 

Welzorg

Heeft u een klacht over uw hulpmiddel of een aanbieder. Dan meldt u dat eerst bij de aanbieder.

Medipoint

Welzorg

Wordt de klacht naar uw mening niet goed opgepakt? Neem dan contact op met uw gids via het telefoonnummer van de gemeente: 14 0321

Heeft u schade aan uw hulpmiddel? Dan kunt u deze melden bij uw aanbieder. Zij nemen contact met u op om het hulpmiddel zo snel mogelijk te repareren.

Medipoint

 • Online formulier
 • Tel.nr: 051-543044 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)

Welzorg

 • Online formulier  
 • Tel.nr: 088 – 0016 700 (24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar)