Cliëntondersteuning

Wanneer je behoefte hebt aan iemand die met je meedenkt bij het organiseren van zorg of ondersteuning, kan je hiervoor een cliëntondersteuner vragen. Een cliëntondersteuner kent de mogelijkheden voor zorg en hulp in uw regio, en denkt met u mee in het vinden van de juiste ondersteuning. Hij/zij kan u op weg helpen met het vinden van de juiste hulp en meegaan naar gesprekken. De onafhankelijke cliëntondersteuner staat los van zorgorganisaties en van de gemeente.

Er zijn verschillende organisaties die cliëntondersteuning aanbieden. Als inwoner kunt u zelf bij deze organisaties vragen om cliëntondersteuning, maar u kunt ook bij de WMO gids van de gemeente terecht voor meer informatie.

De gemeente Dronten heeft een contract voor cliëntondersteuning met de organisatie Cliëntenbelang. Deze organisatie is te bereiken via dronten@clientenbelang.nl of via het telefoonnummer 085-400 08 06.

Informatie over Cliëntenbelang
Heeft u een vraag over zorg, aangepast vervoer of beschermd wonen? Of wilt u bijvoorbeeld weten via welke wegen u aanvraag kunt doen voor een rolstoel, traplift of Persoonsgebonden budget (Pgb)? Neemt u dan contact op met onze cliëntondersteuners. Onze cliëntondersteuners luisteren naar uw verhaal, denken met u mee en bieden advies.

Onze cliëntondersteuners ondersteunen u bij:

  • Het goed onder woorden brengen van wat u wilt.
  • Het op een rijtje zetten van mogelijke oplossingen van uw problemen.
  • Het voorbereiden van een gesprek, bijvoorbeeld een indicatiegesprek.
  • Het zoeken naar een passende zorgaanbieder.
  • Het traject naar beschermd wonen.
  • Het regelen van een Persoonsgebonden budget (Pgb) of Crisiskaart.
  • Als u ontevreden bent over de kwaliteit van uw zorg.
  • Een klachtenprocedure.