Collectieve zorgverzekering minima

Goede zorg moet betaalbaar blijven voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Daarom heeft de gemeente collectieve zorgverzekering afgesloten met Univé. Voor meer informatie en om over te stappen naar de collectieve zorgverzekering van de gemeente gaat u naar de website van Gezond verzekerd.

U kunt als inwoner van de gemeente Dronten gebruik maken van de collectieve zorgverzekering voor minima als uw (gezamenlijk) inkomen lager is dan 130 procent van de geldende uitkeringsnorm.

130 procent van uitkeringsnorm exclusief vakantietoeslag is voor:
Alleenstaande (ouder) € 1.502,53 netto
Gehuwden/samenwonenden € 2.146,46 netto

Let op: voor pensioengerechtigden geldt een hoger bedrag. 130 procent van uitkeringsnorm voor pensioengerechtigden exclusief vakantietoeslag is voor:
Alleenstaande (ouder) € 1.676,71 netto
Gehuwden/samenwonenden € 2.276,85 netto

Op het moment dat uw (gezamenlijk) inkomen lager is dan 110 procent krijgt u meer korting op de collectieve zorgverzekering.

U kunt ook deelnemen aan de collectieve zorgverzekering, als u een verwijzing van meer dan 3 maanden naar de Voedselbank heeft gekregen van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). Wij weten dan dat u een laag besteedbaar inkomen heeft.

Univé biedt per 1 januari 2024 drie pakketten aan:

1. Univé Gemeentepakket Compact;
2. Univé Gemeentepakket Compleet;
3. Univé Gemeentepakket Compleet +  € 0 eigen risico.

Klik hier om de pakketten Compact en Compleet met elkaar te vergelijken.

De premies van Univé voor 2024 zijn bekend.

Univé Compact Univé Compleet Univé Compleet + €0 eigen risico
Maandpremie bij inkomen tot 110 % uitkeringsnorm € 156,70 per maand € 176,55 per maand € 205,45 per maand
Maandpremie bij inkomen van 110 tot 130 % uitkeringsnorm € 171,70 per maand € 191,55 per maand  € 220,45 per maand

Klik hier om de pakketten Compact en Compleet met elkaar te vergelijken.

Heeft u vragen over vergoedingen? Neem dan contact op met Univé:

Heeft u vragen over de voorwaarden? Neem dan contact op met het team Bijzondere regelingen, bereikbaar via 14 0321.