Studietoeslag

De individuele studietoeslag is een toeslag, speciaal gericht op jongeren met een beperking die een studie willen volgen. Vanaf 1 januari 2021 bedraagt de toeslag € 300,- bruto per maand. Je komt eenmaal per studiejaar in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

Je komt in aanmerking voor de individuele studietoeslag als:

• je 18 jaar of ouder bent;
• je recht hebt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
• je geen in aanmerking te nemen vermogen hebt (€ 6.505,- voor alleenstaanden en € 13.010,- voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden);
• je de afgelopen 12 maanden géén studietoeslag ontvangen hebt;
• je totale inkomen lager dan het wettelijk minimumloon is;
• je een beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische of andere aard heeft, waardoor je niet kunt bijverdienen naast je studie.

De hele procedure duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op je aanvraag kun je bezwaar maken.