Alleenverdieners

Mensen die getrouwd zijn of samenwonen en samen een laag inkomen hebben, krijgen soms minder huur- en zorgtoeslag dan de bedoeling is. Dit komt omdat regelingen elkaar tegenwerken. Wij kunnen u mogelijk helpen door de huur- en zorgtoeslag aan te vullen.

Partners kunnen samen onbedoeld een lager inkomen hebben dan het bestaansminimum. Dat is het minimale bedrag dat nodig is om van te leven. Dit kan als de ene partner een uitkering van UWV, SVB of een private verzekeraar ontvangt en de ander geen of weinig inkomen heeft. Bij deze partners werken verschillende regelingen van onder andere de Belastingdienst elkaar tegen. Het gevolg is dat zij minder huur- en zorgtoeslag krijgen dan zij nodig hebben. En daardoor minder te besteden hebben dan partners met alleen een bijstandsuitkering. Dat is niet de bedoeling.

Dit kan bij u aan de hand zijn als:
• u een (toeslag)partner heeft;
• één van u een uitkering van UWV, SVB of een private verzekeraar heeft en eventueel ook een klein inkomen uit werk; en
• de ander geen inkomen heeft of een klein inkomen; en • u samen mogelijk een aanvullende bijstandsuitkering heeft.

Het gaat om:
• de huur- en/of de zorgtoeslag voor het jaar 2023; en/of
• een terugbetaling van een deel van de huur- en/of zorgtoeslag voor het jaar 2022 .

Maak een afspraak met een van de sociaal raadslieden van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), bereikbaar via telefoonnummer 0320-211 700. De sociaal raadslieden zoeken uit of u minder toeslag krijgt dan de bedoeling is of misschien te veel moet terugbetalen. Zij berekenen hoeveel huur- en zorgtoeslag u en uw partner zouden krijgen als u alleen een bijstandsuitkering zou ontvangen. Ontvangt u minder toeslag? Dan kunt u voor dit verschil misschien bijzondere bijstand krijgen. Moet u een bedrag aan toeslag voor 2022 terugbetalen? Dan kunnen we hiervoor mogelijk ook bijzondere bijstand geven.