Geschiedenis van Dronten

De kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant zijn halverwege de vorige eeuw ontstaan na de drooglegging van de IJsselmeerpolders. De gemeente Dronten bestaat sinds 1972. Het is dus een jonge gemeente. Toch is de korte geschiedenis bijzonder. Denk maar aan de werkkampen, de polderpioniers en De Meerpaal.

Cultureel erfgoed

Het cultureel erfgoed van Dronten bestaat uit de planmatige aanleg, de ruimtelijke inrichting en de eerste bebouwing. En dan zijn er natuurlijk ook nog de prehistorische nederzetting in de buurt van Swifterbant, de scheepswrakken in de bodem en resten van vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort.

Meer informatie kunt u lezen op de website van Stichting Geschiedschrijving Dronten en op de website van Nieuw Land Erfgoed. 

Omstreeks 800 werd buurtschap Bidningahusum bij Doornspijk al bedreigd door oprukkend water van de Zuiderzee. Na de eerste grote stormvloed van 1170 vielen enorme gebieden ten prooi aan het water. Bidningahusum was toen al van de kaart verdwenen. Om de naam niet verloren te laten gaan werd de meest nabij Doornspijk gelegen woonkern in Oostelijk Flevoland, Biddinghuizen genoemd. Biddinghuizen is bewoond sinds 1963. Op het evenemententerrein bij Walibi Holland, worden veel bekende evenementen gehouden. Denk aan bijvoorbeeld Lowlands, Defqon en Agrotechniek. De vele campings en stranden maken de omgeving tot een aantrekkelijk vakantiegebied.

Dronten is één van de drie kernen van de gemeente Dronten. De naam Dronten is afgeleid van de polder en verdwenen buurtschap Dronthen, ten westen van Kampen. In 1962 werden de eerste huizen in ‘Dronten’ opgeleverd. De gemeente Dronten werd 3 januari 1972 als gemeente ingesteld. Jaarlijks viert de gemeente op die dag haar verjaardag met een optreden van Thomasvaer en Pieternel. Dronten werd aanvankelijk ingedeeld in de vier windrichtingen: De Noord, De West, De Zuid en De Oost. In de loop der jaren zijn er verscheidene moderne woongebieden bij ontwikkeld als De Munten en De Gilden. Het gebied Hanzekwartier wordt ontwikkeld tot studie, werk en woonomgeving met een station aan de Hanzelijn. Naast Biddinghuizen en Swifterbant kent de gemeente ook het watersportgebied met jachthaven, Ketelhaven. 

Volgens het oorkondeboek ‘Gelre en Zutphen’ lag er in het gebied, dat nu weer Swifterbant heet, in 793 al een plaats dat werd vermeld als “Swifterbant”. De eerste bewoners van het moderne Swifterbant kwamen in 1963. In Swifterbant gebeurt veel door de inzet van Dorpsbelangen Swifterbant. Jaarlijks worden veel evenementen georganiseerd. Voor de levendigheid van het Dorp wordt actief in commissies en werkgroepen gewerkt aan belangen en evenementen. Groot was de verrassing toen bij het graven van sloten, in het gebied tussen Swifterbant en Lelystad, vuurstenen werktuigen en oude potscherven werden gevonden, op een diepte van ruim 5 meter beneden N.A.P. Er zijn nadien bewoningssporen uit de middensteentijd (8000 – 4000 v. Chr.) gevonden, waarin mensen van jagen en verzamelen leefden en de nieuwe steentijd (4000 – 1500 v. Chr.) waarin mensen een begin maakten met landbouw en veeteelt. De vondsten zijn van zo’n historische betekenis dat vergelijkbare archeologische vondsten worden aangeduid als de Swifterbantcultuur. Aan deze Swifterbantcultuur herinnert het kunstwerk ‘Klingkrabber’ van Ger Zijlstra, voor de bibliotheek in Swifterbant.