Koninklijke onderscheiding - Lintje

Kent u iemand die volgens u een Koninklijke onderscheiding (‘lintje’) verdient? Draag deze persoon voor!

De jaarlijkse ‘lintjesregen’ met Koninklijke Onderscheidingen vindt (in principe) plaats op de dag voor Koningsdag. Deze dag is bij uitstek de gelegenheid om mensen te bedanken voor hun inzet voor de samenleving. Hierbij staan persoonlijke verdiensten en prestaties met een bijzondere waarde voor de samenleving centraal.

Kent u iemand uit uw omgeving die volgens u voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt?  Dan kunt u een decoratievoorstel indienen bij de burgemeester van de woonplaats van die persoon.

Hoe doe ik dit?

U kunt een formulier invullen op de website Lintjes.nl. Kies dan voor de optie ‘voordragen’ en volg de stappen. Let wel, dit is de eerste stap. 

Het kabinet van de burgemeester ontvangt dit eerste verzoek en u ontvangt digitaal het voorstelformulier waarmee u de voordracht formeel kunt indienen.

Zorg dat u de formele voordracht voor 1 juli bij ons heeft ingediend. 

Wilt u vooraf overleggen of uw voorstel haalbaar is?  Heeft u nog vragen of meer informatie nodig over degene om wie het gaat? Dan kunt u ook terecht bij het kabinet van de burgemeester Marleen Vos, via 14 0321.

Uw voordracht wordt vertrouwelijk behandeld door het college van burgemeester en wethouders.

Aan het toekennen van een Koninklijke onderscheiding gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Is er iemand in uw omgeving die u voor volgend jaar voor een Koninklijke onderscheiding wilt voordragen? Dien uw voorstel met de benodigde ondersteunende brieven uiterlijk 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking via lintjes.nl. De voordracht komt dan binnen bij de woongemeente van de beoogd decorandus.

Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid dan de dag voor Koningsdag? Zorg er dan voor dat het voorstel met de ondersteunende brieven ten minste zes maanden van tevoren gemeld is bij de gemeente.

Ondersteunende brieven
Om de aanvraag compleet te maken, dienen er ondersteunende brieven bijgevoegd te worden, waarin de volgende punten worden beschreven:

  • dat én waarom de vrijwilligersorganisatie de aanvraag ondersteunt
  • de door de beoogd decorandus verrichte werkzaamheden voor die organisatie
  • de tijdsduur (in jaren)
  • de tijdsbesteding (in uren per week)
  • of beoogd decorandus voor zijn werkzaamheden een vergoeding heeft ontvangen en zo ja, hoeveel in euro’s.
  • indien nog werkzaam in een betaalde (hoofd)functie dient er een werkgeversverklaring te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de werkgever akkoord gaat met deze aanvraag.

De ondertekende ondersteuning moet (op voorschrift van de kanselarij der Nederlandse orden) worden beschreven op briefpapier van de organisatie waarop het logo in kleur gedrukt staat.

Start procedure
Nadat u de Koninklijke onderscheiding juist heeft aangevraagd bij de gemeente, start een zorgvuldige procedure langs meerdere instanties. Hierover leest u meer op de website van Lintjes.nl