Ereburger

U kunt iemand voordragen voor een ereburgerschap. Het ereburgerschap wordt door het college bij hoge uitzondering toegekend aan inwoners die zich met een bijzondere verdienste voor de samenleving hebben ingespannen

Kent u iemand in uw omgeving, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving? Dan kunt u hem of haar voordragen voor het ereburgerschap.

Meer informatie over het voordragen van een ereburger kunt u krijgen bij Marleen Vos, via tel. 14 0321, e-mail: m.vos@dronten.nl.

Wilt u iemand voordragen voor het ereburgerschap? Vul dan het Voorstelformulier ereburger in. Een Word-versie om digitaal in te vullen is op te vragen bij Marleen Vos van het Bestuurssecretariaat, per mail aan m.vos@dronten.nl, of via tel. 14 0321.

Op het voorstelformulier vult u de bijzondere verdiensten (of de bijzondere prestatie) in van de betrokken persoon, inclusief de tijdsduur van deze verdiensten.

Insturen

U kunt uw voordracht richten aan het Bestuurssecretariaat, ter attentie van Marleen Vos, Postbus 100, 8250 AC  Dronten. U kunt deze ook digitaal indienen, door een e-mail te sturen naar m.vos@dronten.nl, of afleveren bij de balie van het gemeentehuis.

Uw voordracht wordt vertrouwelijk behandeld door het college van burgemeester en wethouders.

Meer informatie

Meer informatie over het voordragen van een ereburger kunt u krijgen bij Marleen Vos, via tel. 14 0321, e-mail: m.vos@dronten.nl.