Verkiezing Provinciale Staten én waterschap 2023

Deze pagina informeert u over de komende verkiezingen. Algemene informatie over de verkiezingen vindt u op de pagina van verkiezingen.
Officiële bekendmakingen zoals de openbare zittingen en de verkiezingsuitslagen vindt u op deze pagina.

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen kiest u de leden van de Provinciale Staten van Flevoland. Deze verkiezing vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. Flevoland heeft 40 Statenleden. De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij staan aan het hoofd van de provincie en vormen het parlement van de provincie. Net zoals na de Tweede Kamerverkiezingen, wordt daarna een regering gevormd in de provincie. Dit heet het college van Gedeputeerde Staten. Een provincie heeft minimaal 3 en maximaal 9 gedeputeerden. Een gedeputeerde is vergelijkbaar met een minister. Provinciale Staten benoemt en controleert het college van Gedeputeerde Staten. De voorzitter van het college is de Commissaris van de Koning. De Koning benoemt de commissaris.

Taken provincie
De provincie heeft 7 kerntaken. Het college van Gedeputeerde Staten bepaalt het beleid op onderwerpen als infrastructuur, milieu en openbaar vervoer. Daarnaast controleren zij of gemeenten en waterschappen hun taken goed uitvoeren. Meer informatie over de taken van de provincie vindt u hier.

Provinciale Staten kiest de leden van de Eerste Kamer
De verkiezing van de Eerste Kamer vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De Eerste Kamerleden worden gekozen door leden van alle Provinciale Staten en door de kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Een waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur (college van dijkgraaf en heemraden). De dijkgraaf of watergraaf is de voorzitter van het Waterschap. Deze functie is vergelijkbaar met die van de burgemeester. Een dijkgraaf wordt voor een periode van 6 jaar door de Koning benoemd.

Bij de waterschapsverkiezingen kiest u leden van het algemeen bestuur van het waterschap Zuiderzeeland. Deze verkiezing vindt eenmaal in de 4 jaar plaats.

Het algemeen bestuur van waterschap Zuiderzeeland bestaat uit totaal 25 leden en is vergelijkbaar met een gemeenteraad. 18 van deze leden zijn inwoners van het waterschap (ook wel de ‘categorie ingezetenen’ genoemd). De uitslag van de waterschapsverkiezingen bepaalt dus wie er voor de categorie ingezetenen zitting nemen in het algemeen bestuur.
7 leden zijn benoemd door belangenorganisaties van bedrijven, agrariërs en natuur. Deze zetels zijn wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (3 zetels; aangewezen door de land- en tuinbouworganisatie LTO-Noord), bedrijfsleven (3 zetels; aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (1 zetel; aangewezen door Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren).

Taken waterschap
In Nederland zijn 21 waterschappen. Zij zorgen voor de Nederlandse waterhuishouding. Het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Flevoland en kleine delen van Friesland en Overijssel. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken, sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater.

Het algemeen bestuur van het Waterschap stelt het beleid van het waterschap vast, neemt belangrijke beslissingen en controleert of het dagelijks bestuur het beleid goed uitvoert. Meer informatie over waterschap Zuiderzeeland vindt u op de website van Prodemos en op de website Zuiderzeeland.

Hier kunt u de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen van Flevoland en de waterschapsverkiezingen Zuiderzeeland inzien.

Informatie over de deelnemende partijen en kandidaten kunt u ook vinden op de website van de Provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland.

De kandidatenlijst wordt uiterlijk een week voor de verkiezingen thuisbezorgd en aangeboden op het gemeentehuis.

U mag in de gemeente Dronten voor de Provinciale Statenverkiezing stemmen als u

 • Nederlander bent;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • in de provincie Flevoland woont;
 • op de dag van de kandidaatstelling 30 januari 2023 ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

U mag in de gemeente Dronten voor de waterschapsverkiezing stemmen als u

 • Nederlander, EU-burger of niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent;
 • 18 jaar of ouder bent;
 • in waterschap Zuiderzeeland woont;
 • op de dag van de kandidaatstelling 30 januari 2023 ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

U kunt op de hieronder aangegeven locaties stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. Stemt u liever op een andere plek, bijvoorbeeld dicht bij uw werk, dan kan dat. Dit kan alleen bij één van de stembureaus in Biddinghuizen, Dronten of Swifterbant.

De stembureaus zijn op woensdag 15 maart open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Alle gewone stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.
Het Drive-in stembureau is er om gemakkelijk vanuit de auto of met scooter, fiets of scootmobiel uw stem uit te brengen. Door op deze link te klikken kunt u lezen hoe u in het Drive-in stembureau kunt stemmen. 

Een stembureau bij u in de buurt, vindt u makkelijk en snel online.

Gemeentewerf 
drive-In

De Reest 3

8253 PW

Dronten

De Meerpaal 

De Rede 80

8251 EX

Dronten

Kantine Sportvereniging Reaal

Muntmeesterdreef 2

8253 BA

Dronten

Sportzaal De Beurs

Beursplein 4

8253 EA

Dronten

Dorpsboerderij Dronten

Wisentweg 5a

8251 PB

Dronten

Remise brandweerkazerne

Installatieweg 36

8251 KP

Dronten

Kerkcentrum
De Ark

De Oost 54

8251 CV

Dronten

Ontmoetingskerk

De Ketting 20

8251 LD

Dronten

Sportzaal
De Landing

Lancasterdreef 63

8251 TJ

Dronten

Clubhuis Golfresidentie

Golfresidentie 129

8251 NS

Dronten

Sportzaal De Stal

De Barrage 6

8252 GW

Dronten

Kerkcentrum
De Voorhof

Akkerhof 3

8256 BK

Biddinghuizen

Mimar Sinan
Moskee

Klaversingel 93

8256 BX

Biddinghuizen

Dorpshuis
De Steiger

De Heraldiek 2

8255 DM

Swifterbant

Kerkcentrum
De Hoeksteen

De Poort 19

8155 AA

Swifterbant

In week acht (20 tot en met 25 februari 2023) worden de stempassen thuisbezorgd.
Bent u Nederlander, dan ontvangt u voor beide verkiezingen een stempas. Bent u geen Nederlander, dan ontvangt u alleen een stempas voor de waterschapsverkiezing.

Heeft u op 1 maart 2023 nog geen stempas(sen) ontvangen of is deze beschadigd of zoekgeraakt? Dan kan er een vervangende stempas worden aangevraagd. Dit kon uiterlijk tot vrijdag 10 maart 2023.

Een vervangende stempas kon ook op afspraak aan de balie van burgerzaken worden aangevraagd in het huis van de gemeente.  Dit kon uiterlijk tot en met dinsdag 14 maart 2022 12.00 uur. 

De oude stempas is niet meer geldig. Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas.

Het kan zijn dat u niet zelf kunt stemmen. Dat kan komen door bijvoorbeeld werk, ziekte of vakantie. U kunt dan een andere kiezer vragen om voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op twee manieren: met de stempas via een onderhandse volmacht of met een schriftelijke volmacht. Zie ook de uitleg hierover op de pagina ‘Openbare kennisgeving verkiezingen bij: Kan iemand anders voor mij stemmen?’

Onderhandse volmacht
U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft de stempas aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs.
Dit mag ook een afbeelding op uw smartphone of tablet zijn. Let op: de handtekening moet goed zichtbaar zijn. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.

Een onderhandse volmacht kan tot op de dag van de verkiezingen worden gegeven en kan worden ingetrokken door de stempas terug te vragen.

Schriftelijke volmacht
U kunt ook iemand voor u laten stemmen die niet in de gemeente Dronten woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap.

U vraagt dan een schriftelijke volmacht aan. Dit kon tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023. Het verzoek moet worden gedaan in de gemeente waar u uw stempas heeft gekregen.

De andere kiezer ontvangt per post een volmachtbewijs op het bij de gemeente bekende adres. Het is niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten zien bij het uitbrengen van deze extra stem. De andere kiezer moet kiesgerechtigd zijn in de Provincie Flevoland en/of het Waterschap Zuiderzeeland en gaat zelf ook stemmen in de gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, of Zeewolde. 

Een kiezer mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.

Uw oude stempas is niet meer geldig. Na omwisseling van uw stempas in een volmachtbewijs, kan stemmen alleen nog met de schriftelijke volmacht door de andere kiezer. U kunt een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken of een vervangende stempas krijgen. De kiezer kan zelf niet meer deelnemen aan de verkiezingen.

 

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, heeft u een kiezerspas nodig. Met deze kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen in een van de andere stembureaus in de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. Dit zijn de gemeente Almere, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, of Zeewolde.
U moet uw stempas dan laten omzetten in een kiezerspas. Dit kon uiterlijk tot vrijdag 10 maart 2023. De kiezerspas wordt per post opgestuurd naar het bij de gemeente bekende adres.

Een kiezerspas kon ook op afspraak worden opgehaald. Dit was in het huis van de gemeente tot 14 maart 2023, 12.00 uur. De stempas wordt dan direct omgezet in een kiezerspas. 

De oude stempas is niet meer geldig. U krijgt geen vervangende stempas als de kiezerspas is kwijtgeraakt. Stemmen kan alleen met deze kiezerspas.  Een stempas kan niet worden omgezet in een kiezerspas als er al een schriftelijke volmacht is aangevraagd.

U krijgt een stempas van de gemeente waar u op 30 januari stond ingeschreven. Dit is de dag van kandidaatstelling. Bent u na 30 januari verhuisd? Dan kunt u niet stemmen in u nieuwe gemeente. Het is dan ook niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen voor de nieuwe gemeente. 

Als u bent verhuisd na 30 januari, mag u nog wel stemmen in de oude gemeente. Als u bent verhuisd vanuit de gemeente Almere, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, of Zeewolde, dan kunt u bij uw vorige woongemeente ook een kiezerspas aanvragen. Daarmee kunt u in Dronten uw stem uitbrengen. Kijk op de website van uw oude woongemeente hoe u de stempas kan laten omzetten in een kiezerspas.

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Er zijn geen belemmeringen of obstakels en bij elk stembureau zijn gehandicaptenparkeerplaatsen. Op elk stembureau is een loep met leeslampje en een kandidatenlijst met groot lettertype aanwezig. In elk dorp van de gemeente is tijdens de verkiezingen één kandidatenlijst in braille beschikbaar.

Hier kunt u de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen Flevoland en de waterschapsverkiezingen Zuiderzeeland in gesproken vorm beluisteren.

In verband met het stemgeheim mag er in principe maar één persoon tegelijk in een stemhokje zijn.

Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.
Hulp aan kiezers met een verstandelijk beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. Op deze pagina is veel informatie en uitleg beschikbaar over het stemproces voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De verkiezingskant ‘stem jij ook’ in duidelijk taal en met heldere illustraties is af te halen bij het gemeentehuis.
Er kan aan een lid van het stembureau vooraf wel altijd om informatie of uitleg over het stemproces worden gevraagd.

Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen om te stemmen. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag: kan iemand anders voor mij stemmen?

Wilt u de braille kandidatenlijst vooraf raadplegen? Neem dan contact op met het projectteam verkiezingen via verkiezingen@dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Hulp voor kiezers met een beperking.

 

Vindt u het leuk om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan het democratische verkiezingsproces, dan kunnen wij uw hulp goed gebruiken. U kunt zich via deze link aanmelden als stembureau lid. Voor vragen of meer informatie kunt u een mail sturen naar verkiezingen@dronten.nl

Om te worden ingezet als stembureaulid of teller moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;
 • bereid zijn om met succes een korte opleiding te voltooien;
 • geen lid of kandidaat zijn van de Provinciale Staten Flevoland of het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland.

U ontvangt een onkostenvergoeding. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Direct na afloop van de verkiezingen worden op alle stembureaus de uitgebrachte stemmen van beide verkiezingen door de stembureauleden geteld. Deze stemopneming is openbaar. Alle gegevens worden genoteerd in een proces-verbaal.

Gemeentelijk stembureau
Op 16 maart 2023 is er een zitting van het gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Staten en de waterschapverkiezingen. De zitting wordt gehouden in het huis van de gemeente, De Rede 1, 8251 ER Dronten van 10.00 uur tot einde telling. Deze zitting is openbaar.
De proces-verbalen van alle stembureaus worden gecontroleerd. Als het nodig is, vindt er een (gedeeltelijke) hertellingen plaats.  Het gemeentelijk stembureau stelt van iedere kandidaat en iedere politieke partij daarna het totaal aantal uitgebrachte stemmen vast en maakt hier proces-verbaal van op. 
De voorlopige stemuitslagen voor de gemeente Dronten worden daarna bekendgemaakt. Afschriften van alle processen-verbaal worden drie maanden ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Afschriften van de processen-verbaal en de voorlopige totaal uitslagen van de gemeente worden onverwijld gepubliceerd op de website op de pagina Openbare kennisgeving verkiezingen

Centraal stembureau
Vrijdag 17 maart worden de voorlopig verkiezingsuitslagen en de originele processen-verbaal overgedragen aan de centrale stembureaus van de Provinciale Staten en waterschappen in Lelystad. Maandag 20 maart worden de uitslagen gecontroleerd en de stemtotalen voor de gehele provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland vastgesteld. Personen kunnen bij het centrale stembureaus schriftelijk melding maken van fouten. Deze worden door de gemeentelijke stembureaus onderzocht en eventueel gecorrigeerd.

Vanaf donderdag 23 maart wordt door beide centrale stembureaus in openbare vergaderingen de uitslagen officieel vastgesteld.  Ook worden de zetels toegewezen aan de verschillende kandidaten, volgens de uitslag van de uitgebrachte voorkeurstemmen.