Openbare kennisgevingen Provinciale Staten én waterschap verkiezingen 2023

Wij brengen kiezers en politieke partijen via openbare kennisgevingen op de hoogte van de verkiezingsonderwerpen, openbare zittingen en verkiezingsuitslagen. Een overzicht vindt u op deze pagina.

Algemene informatie over de verkiezingen vindt u op de pagina van verkiezingen
Alle informatie over de Provinciale Staten en waterschap verkiezingen vindt u op deze pagina.

Maandag 30 januari 2023 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de Provinciale Staten verkiezingen van Flevoland of de verkiezingen van het algemeen bestuur van het waterschap Zuiderzeeland moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten inleveren bij de desbetreffende centrale stembureaus.

Ondersteuningsverklaring afleggen?
Om te kunnen meedoen met de Provinciale Staten- en/of Waterschapsverkiezingen moeten (nieuwe) politieke partijen die nog geen zetel hebben in de Provinciale Staten of het algemeen bestuur van het Waterschap, 30 ondersteuningsverklaringen inleveren bij het centraal stembureau.

Inwoners van Dronten kunnen een ondersteuningsverklaring afleggen in het gemeentehuis, van maandag 16 januari tot en met maandag 30 januari tijdens de reguliere openingstijden en op 1 en 2 februari tot 17.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. Uw verzoek wordt door een medewerker burgerzaken behandeld.

Om een ondersteuningsverklaring te kunnen afleggen heeft u het volgende nodig:

  • U bent kiesgerechtigd voor de verkiezingen van de provinciale staten Flevoland of waterschap Zuiderzeeland;
  • Geldig identiteitsbewijs;
  • Ingevulde ondersteuningsverklaring H4  formulier model H4, zonder handtekening. De handtekening moet in bijzijn van de ambtenaar worden geplaatst.

Er mag per verkiezing door een kiesgerechtigde één ondersteuningsverklaring worden ondertekend. (=één voor Provinciale Staten en/of één voor het waterschap). De kiezer is er zelf verantwoordelijk voor dat de ondersteunings.

Iedereen die mag stemmen voor de leden van de Provinciale Staten van Flevoland of het algemeen bestuur van het waterschap Zuiderzeeland, ontvangt voor 1 maart de stempas(sen) op het huisadres . Daarmee kunt u op 15 maart van 07.30 uur tot 21.00 uur uw stem uitbrengen in een van de eenentwintig stembureaus in de gemeente.

Stempas kwijt?

Bent u Nederlander dan ontvangt u voor beide verkiezingen een stempas. Bent u geen Nederlander dan ontvangt u alleen een stempas voor de waterschapsverkiezing.

Heeft u op 1 maart 2023 nog geen stempas(sen) ontvangen of is deze beschadigd of zoekgeraakt? Dan kon er een vervangende stempas worden aangevraagd.  Dit kon uiterlijk tot vrijdag 10 maart 2023.

Een vervangende stempas kan ook op afspraak aan de burgerzaken balie worden aangevraagd in het huis van de gemeente.  Dit kon uiterlijk tot en met dinsdag 14 maart 2022, 12.00 uur.

De oude stempas is niet meer geldig. Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas. 

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Onderhandse volmacht
U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft de stempas aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook een afbeelding op uw smartphone of tablet zijn. Let op: De handtekening moet goed zichtbaar zijn. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten. Een onderhandse volmacht kan tot op de dag van de verkiezingen worden gegeven en kan worden ingetrokken door de stempas terug te vragen.

Schriftelijke volmacht
U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Dronten woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde provincie en/of hetzelfde waterschap.
U vraagt dan een schriftelijke volmacht aan. Dit kon tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023. Het verzoek moet worden gedaan in de gemeente waar u uw stempas heeft gekregen.

De andere kiezer ontvangt per post een volmachtbewijs op het bij de gemeente bekende adres. Het is niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten zien bij het uitbrengen van deze extra stem. De andere kiezer moet kiesgerechtigd zijn in de Provincie Flevoland en/of het waterschap Zuiderzeeland en gaat zelf ook stemmen in de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, of Zeewolde.  

Een kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten. Uw oude stempas is niet meer geldig. Na omwisseling van uw stempas in een volmachtbewijs kan stemmen alleen nog met de schriftelijke volmacht door de andere kiezer. U kunt een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken of een vervangende stempas krijgen. De kiezer kan zelf niet meer deelnemen aan de verkiezingen.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?
Als u in een andere gemeente wilt stemmen heeft u een kiezerspas nodig.
Met deze kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen in een van de andere stembureaus in de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland. Dit zijn de gemeenten Almere, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, of Zeewolde.

U moet uw stempas dan laten omzetten in een kiezerspas. Ditt kon uiterlijk tot vrijdag 10 maart 2023. De kiezerspas wordt per post opgestuurd naar het bij de gemeente bekende adres.

Het kon ook op afspraak in het huis van de gemeente tot 14 maart 2023, 12.00 uur. De stempas wordt dan direct omgezet in een kiezerspas. 
De oude stempas is niet meer geldig. U krijgt geen vervangende stempas als de kiezerspas is kwijtgeraakt. Stemmen kan alleen met deze kiezerspas. Een stempas kan niet worden omgezet in een kiezerspas als er al een schriftelijke volmacht is aangevraagd.

Bekendmaking stembureaus

Via deze link kunt u het besluit aanwijzing stemlokalen en stembureaus Provinciale Staten en waterschap verkiezingen 2023 inzien.

Gemeentelijk stembureau
Op 16 maart 2023 is er een zitting van het gemeentelijk stembureau voor de Provinciale Staten en de waterschap verkiezingen. De zitting wordt gehouden in het huis van de gemeente, De Rede 1, 8251 ER Dronten van 10.00 uur tot einde telling. Deze zitting is openbaar.

De proces-verbalen van alle stembureaus worden gecontroleerd. Als het nodig is vindt er een (gedeeltelijke) hertellingen plaats. Het gemeentelijk stembureau stelt van iedere kandidaat en iedere politieke partij daarna het totaal aantal uitgebrachte stemmen vast en maakt hier proces-verbaal van op. De voorlopige stemuitslagen voor de gemeente Dronten worden daarna bekend gemaakt.

Bekendmaking processen-verbaal stembureaus Dronten 16 maart

Afschriften van alle processen-verbalen worden drie maanden ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Wilt u deze bekijken, dan kunt u zich hiervoor melden bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de reguliere openingstijden.

Afschriften van de processen-verbaal en de voorlopige totaal uitslagen van de gemeente worden op deze webpagina onverwijld gepubliceerd.

Vanaf donderdag 23 maart wordt door de centrale stembureaus van de provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland in openbare vergaderingen de uitslagen officieel vastgesteld.  Ook worden de zetels toegewezen aan de verschillende kandidaten, volgens de uitslag van de uitgebrachte voorkeurstemmen.

osv4-3-_Telling_PS2023_Dronten
osv4-3_telling_ab2023_dronten

Procesverbalen Waterschap verkiezingen

0303_controleprotocol_GSB_WS23
0303_Na 31-1_AB23
0303_Stembureau_1_De Meerpaal_AB23
0303_Stembureau_2_De Meerpaal_AB23
0303_Stembureau_3_Kantine Sportvereniging Reaal_corrigendum_AB23
0303_Stembureau_4_Dorpsboerderij Dronten_AB23
0303_Stembureau_5_Sportzaal De Beurs_AB23
0303_Stembureau_6_Sportzaal De Beurs_corrigendum_AB23
0303_Stembureau_7_Remise brandweerkazerne_AB23
0303_Stembureau_8_Kerkcentrum De Ark_AB23
0303_Stembureau_9_Ontmoetingskerk_corrigendum_AB23
0303_Stembureau_10_Sportzaal De Landing_corrigendum_AB23
0303_Stembureau_11_Sportzaal De Landing_AB23
0303_Stembureau_12_Clubhuis Golfresidentie_AB23
0303_Stembureau_13_Sportzaal De Stal_corrigendum_AB23
0303_Stembureau_14_Sportzaal De Stal_AB23
0303_Stembureau_15_Kerkcentrum De Voorhof_corrigendum_AB23
0303_Stembureau_16_Kerkcentrum De Voorhof_corrigendum_AB23
0303_Stembureau_17_Mimar Sinan Moskee_AB23
0303_Stembureau_18_Dorpshuis De Steiger_AB23
0303_Stembureau_19_Dorpshuis De Steiger_corrigendum_AB23
0303_Stembureau_20_Kerkcentrum De Hoeksteen_corrigendum_AB23
0303_Stembureau_21_Gemeentewerf drive-in_AB23

Procesverbalen Provenciale Staten verkiezingen

0303_controleprotocol_CSB_PS23
0303_Na31-1_PS23
0303_Stembureau_1_De Meerpaal_corrigendum_PS23
0303_Stembureau_2_De Meerpaal_PS23
0303_Stembureau_3_Kantine Sportvereniging Reaal_PS23
0303_Stembureau_4_Dorpsboerderij Dronten_PS23
0303_Stembureau_5_Sportzaal De Beurs_PS23
0303_Stembureau_6_Sportzaal De Beurs_PS23
0303_Stembureau_7_Remise brandweerkazerne_corrigendum_PS23
0303_Stembureau_8_Kerkcentrum De Ark_PS23
0303_Stembureau_9_Ontmoetingskerk_PS23
0303_Stembureau_10_Sportzaal De Landing_corrigendum_PS23
0303_Stembureau_11_Sportzaal De Landing_PS23
0303_Stembureau_12_Clubhuis Golfresidentie_corrigendum_PS23
0303_Stembureau_13_Sportzaal De Stal_PS23
0303_Stembureau_14_Sportzaal De Stal_PS23
0303_Stembureau_15_Kerkcentrum De Voorhof_corrigendum_PS23
0303_Stembureau_16_Kerkcentrum De Voorhof_PS23
0303_Stembureau_17_Mimar Sinan Moskee_corrigendum_PS23
0303_Stembureau_18_Dorpshuis De Steiger_PS23
0303_Stembureau_19_Dorpshuis De Steiger_PS23
0303_Stembureau_20_Kerkcentrum De Hoeksteen_corrigendum_PS23
0303_Stembureau_21_Gemeentewerf drive-in_PS23