Openbare kennisgevingen voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op deze pagina brengen wij kiezers en politieke partijen via openbare kennisgevingen op de hoogte van de verkiezingsonderwerpen, openbare zittingen en verkiezingsuitslagen.

Algemene informatie over de verkiezingen vindt u op de pagina van verkiezingen
Alle informatie over de Tweede Kamerverkiezingen vindt u op deze pagina.

De voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing is bekend

Let op dit zijn de voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezing. De definitieve uitslagen worden op een later moment bekend gemaakt.

Aanduiding van de politieke groeperingStemmen
VVD4393
D661090
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)2371
PVV (Partij voor de Vrijheid)6714
CDA1175
SP (Socialistische Partij)642
Forum voor Democratie638
Partij voor de Dieren375
ChristenUnie1017
Volt236
JA21202
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)316
DENK345
50PLUS153
BBB2531
BIJ140
Piratenpartij – De Groenen18
BVNL / Groep Van Haga162
Nieuw Sociaal Contract3932
Splinter29
LP (Libertaire Partij)8
LEF – Voor de Nieuwe Generatie10
Samen voor Nederland20
Nederland met een PLAN8
Politieke Partij voor Basisinkomen3
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen26428
Aantal blanco stemmen54
Aantal geldige stemmen26482
Aantal ongeldige stemmen32
Aantal kiezers26514
Aantal opgeroepen kiezers32679
Opkomstpercentage81,13%

Tussentijdse opkomstcijfers

19.00 uur | Opkomstpercentage
Om 19.00 uur hebben we in de gemeente Dronten een opkomst van 69,84%

15.30 uur | Opkomstpercentage
Om 15.30 uur hebben we in de gemeente Dronten een opkomst van 42,52%

11.00 uur | Opkomstpercentage

Om 11.00 uur hebben we in de gemeente Dronten een opkomst van 17,38%

Blog

Op 22 november kon je stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. In deze blog deelden we de tussentijdse opkomstcijfers en nieuws over het verloop van de verkiezingen in gemeente Dronten.

Maandag 9 oktober 2023 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten inleveren bij de desbetreffende centrale stembureaus.

Ondersteuningsverklaring afleggen?
Om te kunnen meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen in kieskring 5 (Provincie Flevoland) moeten (nieuwe) politieke partijen die nog geen zetel hebben in de Tweede Kamer, 30 ondersteuningsverklaringen inleveren bij het hoofd stembureau in de gemeente Lelystad.

Inwoners van Dronten kunnen een ondersteuningsverklaring afleggen in het gemeentehuis, van maandag 25 september tot en met maandag 9 oktober tijdens reguliere openingstijd en op 11 en 12 oktober tot 17.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. Uw verzoek wordt door een medewerker burgerzaken behandeld.

Om een ondersteuningsverklaring te kunnen afleggen heeft u het volgende nodig:

 • U bent kiesgerechtigd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer;
 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Ingevulde ondersteuningsverklaring H4  formulier model H4, zonder handtekening. De handtekening moet in bijzijn van de ambtenaar worden geplaatst.

Er mag per verkiezing door een kiesgerechtigde één ondersteuningsverklaring worden ondertekend. De kiezer is er zelf verantwoordelijk voor dat de ondersteuningsverklaring op tijd bij de partij terecht komt op de dag van kandidaatstelling (9 oktober 2023).

Bij een verkiezingscampagne moeten politieke partijen rekening houden met een aantal regels over buitenreclame, verspreiding van folders, kraampjes, gebruik van geluidswagens, collectes en andere activiteiten. Voor deze activiteiten geldt soms een meldplicht of er moet een ontheffing of vergunning worden aangevraagd. Deze regels zijn opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente. 
Voor vragen kunt u contact opnemen team APV en bijzondere wetten via apv@dronten.nl.

Wij adviseren de politieke groepen om zich ruim op tijd te oriënteren op de mogelijkheden. Een vergunningsverzoek moet minimaal 4 tot 12 weken voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Op de gemeentewebsite kunt u diverse activiteiten direct regelen. 

Flyeren
Voor het flyeren bestaat een meldingsplicht voor politieke partijen. Als u wilt gaan flyeren moet er uiterlijk 10 werkdagen van te voren een “meldingsformulier flyeren” worden ingediend via apv@dronten.nl. Het moet gaan om een specifiek moment. Het is mogelijk om meerdere specifieke dagen, momenten en locaties aan te geven op één formulier. In deze toestemming kan eventueel worden opgenomen dat er enkele kleine objecten geplaats kunnen worden, denk aan een grote van maximaal een partytent 3x3m. 

Verkiezingsborden en aanplakborden
In de dorpskernen van de gemeente Dronten worden op 4 gezichtsbepalende locaties aanplakborden geplaatst voor het plakken van verkiezingsposters. De aanplakborden worden op maandag 30 oktober neergezet.
Het gebruik van de aanplakborden is gratis.

Dit zijn de locaties:

Dronten Biddinghuizen Swifterbant
Hoek De Oost / Aakstraat 
(tegenover de achterzijde van de Meerpaal)
Baan naast nummer 35
(voorheen Dorpshuis Het Koetshuis)
Zuidsingel ter hoogte van nummer 61
(naast de Flevomeer bibliotheek dependance)
Lancasterdreef ter hoogte van nummer 65  (Basisschool Het Wilgerijs)    

Er zijn spelregels voor het plakken van de verkiezingsposters:

 • Gebruik voor het bevestigen van verkiezingsposters verwijderbare lijm. Het gebruik van andere bevestigingsmaterialen die schade kunnen toebrengen aan het bord is niet toegestaan;
 • De aanplakborden zijn uitsluitend bedoeld voor het aanbrengen van verkiezingsposters van de politieke groeperingen die deelnemen aan de betreffende verkiezingen;
 • De politieke groeperingen zijn zelf verantwoordelijk voor het plakken en onderhouden van de posters;
 • De gebruikers zorgen er samen voor dat de beschikbare ruimte evenredig wordt verdeeld onder de deelnemende partijen. Het verzoek is om posters van A3 of maximaal A2 formaat te gebruiken en één poster per partij te plakken;
 • De posters plak je zo dat ze aansluiten op andere posters. Je mag geen posters over elkaar heen plakken. De eerste poster op het aanplakbord begint in een hoek;
 • De gemeente handhaaft niet bij eventuele oneigenlijk gebruik en zal niet bemiddelen bij mogelijke geschillen.

Op de pagina ‘voorwerpen plaatsen op of aan de weg’ bij de vraag ‘kunt u een spandoek of aankondigingsbord plaatsen in de openbare ruimte?’ Kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn om buiten de bovengenoemde locaties verkiezingsposters in de openbare ruimte aan te brengen.

Iedereen die mag stemmen voor de leden van de Tweede Kamer, ontvangt uiterlijk woensdag 8 november de stempas op het huisadres . Daarmee kunt u op 22 november van 07.30 uur tot 21.00 uur uw stem uitbrengen in een van de eenentwintig stembureaus in de gemeente.

Stempas kwijt?

Heeft u op 8 november nog geen stempas(sen) ontvangen of is deze beschadigd of zoekgeraakt? Dan kan er een vervangende stempas worden aangevraagd. Dit kan eenvoudig digitaal of schriftelijk uiterlijk tot vrijdag 17 november.

Een vervangende stempas kan ook op afspraak aan de burgerzaken balie worden aangevraagd in het huis van de gemeente.  Dit kan uiterlijk tot en met dinsdag 21 november 12.00 uur.

De oude stempas is niet meer geldig. Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas. 

Kan iemand anders voor mij stemmen?

Onderhandse volmacht
U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft de stempas aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook een afbeelding op uw smartphone of tablet zijn.
Let op: De handtekening moet goed zichtbaar zijn. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. De andere kiezer woont in dezelfde gemeente en gaat zelf ook stemmen. Deze kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten. 

 • De handtekening moet goed zichtbaar zijn;
 • Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn;
 • De andere kiezer woont in Dronten en gaat zelf ook stemmen;
 • Deze kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen;
 • Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.

Een onderhandse volmacht kan tot op de dag van de verkiezingen worden gegeven en kan worden ingetrokken door de stempas terug te vragen.

Schriftelijke volmacht
U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Dronten woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde Tweede Kamerverkiezingen.
U vraagt dan een schriftelijke volmacht aan. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023. Het verzoek moet worden gedaan in de gemeente waar u uw stempas heeft gekregen. Vraag een schriftelijke volmachtbewijs op tijd aan, zodat deze nog voor de verkiezingsdag per post kan worden bezorgd.

 • De andere kiezer ontvangt per post het volmachtbewijs op het bij de gemeente  bekende adres;
 • Het is niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten zien bij het uitbrengen van deze extra stem;
 • De andere kiezer moet kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen en gaat zelf ook stemmen;
 • Een kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.

Na omwisseling van uw stempas in een volmachtbewijs kan stemmen alleen nog met de schriftelijke volmacht door de andere kiezer. Uw oude stempas is niet meer geldig. U kunt een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken of een vervangende stempas krijgen. Een stempas kan niet worden omgezet in een schriftelijke volmacht als er al een kiezerspas is aangevraagd.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?
Als u in een andere gemeente wilt stemmen heeft u een kiezerspas nodig.
Met deze kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen in een van de andere stembureaus in heel Nederland.
U moet uw stempas dan laten omzetten in een kiezerspas. Dit kan eenvoudig digitaal schriftelijk uiterlijk tot vrijdag 17 november. De kiezerspas wordt per post opgestuurd naar het bij de gemeente bekende adres. Het kan ook op afspraak in het huis van de gemeente tot uiterlijk dinsdag 21 november 2023, 12.00 uur. De stempas wordt dan direct omgezet in een kiezerspas. 

De oude stempas is niet meer geldig. U krijgt geen vervangende stempas als de kiezerspas is kwijtgeraakt. Stemmen kan alleen met deze kiezerspas. Een stempas kan niet worden omgezet in een kiezerspas als er al een schriftelijke volmacht is aangevraagd.

Bekendmaking stembureaus

Via deze link kunt u het besluit aanwijzing stemlokalen en stembureaus Tweede Kamerverkiezingen 2023 inzien.

Gemeentelijk stembureau
Op 23 november 2023 is er een zitting van het gemeentelijke stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen. De zitting wordt gehouden in het huis van de gemeente, De Rede 1, 8251 ER Dronten van 09.00 uur tot 17.00 uur. Deze zitting is openbaar.
Als dat nodig is wordt de zitting eventueel op vrijdag 24 november vervolgt. 

De processen-verbaal van alle stembureaus worden gecontroleerd. Als het nodig is vindt er een (gedeeltelijke) hertellingen plaats. Het gemeentelijk stembureau stelt van iedere kandidaat en iedere politieke partij daarna het totaal aantal uitgebrachte stemmen vast en maakt hier proces-verbaal van op. De voorlopige stemuitslagen voor de gemeente Dronten worden daarna bekend gemaakt.

Bekendmaking processen-verbaal stembureaus Dronten
Afschriften van alle processen-verbaal, eventuele corrigenda en het voorlopige digitale uitslagenbestand van de gemeente worden op deze webpagina onverwijld gepubliceerd. 

Afschriften van alle processen-verbaal en eventuele corrigenda worden ook drie maanden ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Wilt u deze bekijken, dan kunt u zich hiervoor melden bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de reguliere openingstijden. 

Op maandag 27 november wordt door het hoofd stembureaus van kiesdistrict Flevoland in Lelystad de kieskringtotalen vastgesteld, digitaal gepubliceerd en ter inzage gelegd.
De processen-verbaal, het digitale uitslagbestand en eventuele corrigenda worden overgebracht naar het centraal stembureau.
Het centraal stembureau controleert de uitslag en draagt zo nodig het gemeentelijk stembureau op een mogelijke fout in de telling te onderzoeken. Personen kunnen bij het centraal stembureau ook schriftelijk melding maken van fouten in een proces-verbaal van een stembureau of een gemeentelijk stembureau.
Het gemeentelijk stembureau onderzoekt vervolgens de telling en corrigeert deze als dat nodig is.

Vanaf donderdag 30 november wordt door het centraal stembureau de totaaluitslag van de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld en de zetels toegewezen aan de verschillende kandidaten volgens de uitslag van de uitgebrachte voorkeurstemmen. Op woensdag 6 december treden de oude leden van de Tweede Kamer af en worden de nieuwe leden geïnstalleerd. 

Melding aan centraal stembureau Tweede Kamerverkiezingen 2023
Bij vermoeden van een (tel)fout bij een stembureau of het gemeentelijk stembureau, kunt u tot woensdag 29 november 10.00 uur een melding doen bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. 
Op de website van de Kiesraad leest u wanneer u een melding kunt doen en aan welke voorwaarden de melding moet voldoen.