Europese Parlementsverkiezingen 2024

Deze pagina informeert u over de komende Europese Parlementsverkiezingen op donderdag 6 juni 2024. Algemene informatie over de verkiezingen vindt u op de pagina van verkiezingen.
Officiële bekendmakingen zoals de openbare zittingen en de verkiezingsuitslagen vindt u op deze pagina.

In 2024 vinden er voor de tiende keer verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden.
De verkiezingen worden niet in alle 27 EU landen op dezelfde dag gehouden maar in de periode van 6 tot en met 9 juni 2024.
Nederland gaat op donderdag 6 juni naar de stembus en kiest voor 31 van de in totaal 720 afgevaardigden voor het Europees Parlement.

Taken Europees parlement
De Europese Parlementsleden (EP-leden) vertegenwoordigen de 450 miljoen mensen die in de EU wonen.

 • De EP-leden kijken naar plannen voor nieuwe EU-wetten en veranderen ook wetten om ze
    beter te maken;
 • De EP-leden en de Raad van de EU beslissen over het geld dat de EU kan uitgeven;
 • De EP-leden controleren of de EU goed werkt door toezicht te houden op alle andere EU- instellingen;
 • De EP-leden beslissen mee over handelsafspraken met landen buiten de EU;
 • De EP-leden kiezen de voorzitters van het parlement en de Europese Commissie.

Politieke samenwerking
De EP-leden van de meer dan honderd nationale politieke partijen maken Europees beleid door samen te werken in politieke fracties. Deze fracties bestaan uit EP-leden uit verschillende landen met eenzelfde politieke overtuiging (liberaal, socialistisch, groen of christendemocratisch bijvoorbeeld) . Er zijn op dit moment 7 fracties in het Europese Parlement en een groep EP-leden die niet voor een fractie hebben gekozen of geen fractie hebben kunnen oprichten.

Kijk voor meer informatie op de website van het Europees Parlement.

Er kan in Nederland gestemd worden op de kandidaten van één van de Nederlandse partijen die aan de verkiezingen meedoen. Omdat Nederland 31 EP-leden mag kiezen van de in totaal 720 afgevaardigden, heeft een kandidaat relatief veel stemmen nodig om een zetel te kunnen krijgen in het Europees Parlement.
Kiezers van het ene land kunnen niet stemmen op kandidaten uit een ander land.

Kandidatenlijst
Eind april wordt door het centraal stembureau (de Kiesraad) bekend gemaakt welke politieke partijen mee doen met de verkiezingen en op welke kandidaten er kan worden gestemd. De kandidatenlijst kan dan hier worden geraadpleegd.

De kandidatenlijst wordt uiterlijk een week voor de verkiezingen bij u thuisbezorgd. U kunt de kandidatenlijst vanaf dan ook afhalen op het gemeentehuis.

U mag in Dronten voor het Europees Parlement stemmen als u:

 • Nederlander bent of;
 • de nationaliteit van een ander EU-land hebt en bent geregistreerd als Nederlandse kiezer met een Y-32 formulier (zie voor meer uitleg de vraag ; stemmen met een andere nationaliteit?)
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen;
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht;
 • op de dag van de kandidaatstelling 23 april 2024 ingeschreven staat in de basisregistratie personen van de gemeente.

Voldoet u aan alle voorwaarden maar woont u (tijdelijk) niet in Nederland? Kijk dan bij de vraag “Kan ik stemmen vanuit het buitenland?”

 

Eenmalig registreren
Bent u EU-burger, woont u in Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit?
Als u in Nederland wilt stemmen moet u dit vooraf aangeven bij de woongemeente met een speciaal aanvraagformulier. Met dit Y32 formulier registreert u zich eenmalig bij uw gemeente.
Met het Y-32 formulier verklaart u dat u niet ook in een ander land stemt. Anders zou u twee keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. Dat mag niet. Ook verklaart u met dit formulier dat u niet van het kiesrecht bent uitgesloten.

Voor 23 april inleveren
Stuur het ingevulde Y32 aanvraagformulier en een meertalige invulinstructie naar de gemeente waar u bent ingeschreven. U kunt het formulier ook kosteloos afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. De gemeente moet het formulier uiterlijk op 23 april 2024 hebben ontvangen. Vergeet het formulier niet te ondertekenen. Stuur een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs mee.

Stuur het Y32 formulier naar burgerzaken@dronten.nl of naar Gemeente Dronten, Burgerzaken, Postbus 100 8250AC Dronten.|
Het is ook mogelijk om het formulier af te geven bij het gemeentehuis.

Stemmen in uw eigen land?
U mag zelf bepalen in welk EU-land u gaat stemmen. In Nederland of in het EU-land van uw nationaliteit.
Als u wilt stemmen in het EU-land waar u vandaan komt, hoeft u dit niet door te geven aan de Nederlandse overheid. Kijk op de website van het Europees Parlement hoe u kunt stemmen in uw land.
Gaat u in Nederland stemmen? Dan kiest u voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

 

U heeft het volgende nodig om te stemmen bij de verkiezing voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni;

 • Uw stempas of kiezerspas en eventuele volmachtstempassen.
 • Uw identiteitsbewijs. Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Kijk bij ‘geldig tot’. Staat daar 7 juni 2019? Of een datum daarna? Dan mag u het identiteitsbewijs nog gebruiken om te stemmen.

Op het stembureau levert u uw stempas in bij de tafel van de stembureauleden.
Uw stempas is voor het stembureau het bewijs dat u kiesgerechtigd bent en dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd.

U laat uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid. Als alles in orde is, krijgt u een stembiljet.

U gaat naar het stemhokje. In het hokje ligt een rood potlood.
U maakt met dit potlood het rondje rood voor de naam van 1 persoon op wie u wilt stemmen.
Als u meerdere rondjes inkleurt of iets op het stembiljet schrijft waardoor iemand kan weten wie u bent, wordt het stembiljet bij het tellen ongeldig verklaard.
Als u geen enkel rondje rood maakt dan gaat uw (blanco) stem naar geen enkele partij.
Ongeldige en blanco stemmen tellen alleen mee voor de opkomst van de verkiezingen.

Vouw het stembiljet in het stemhokje zo op dat niemand uw keuze kan zien. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen aan de leden van het stembureau. Het verkeerde stembiljet wordt onbruikbaar gemaakt.

De stemming is geheim. De stemhokjes in het stembureau staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt.
Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
Er mag aan een lid van het stembureau vooraf altijd om informatie of uitleg over het stemmen worden gevraagd.

U kunt op de hieronder aangegeven plaatsen stemmen. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking.
Op uw stempas staat het adres van het stembureau bij u in de buurt. Stemt u liever op een ander stembureau, bijvoorbeeld dicht bij uw werk, dan kan dat. Met uw stempas kan dit in alle stembureaus van de gemeente Dronten. Met een kiezerspas kan dit in heel Nederland.

De stemlokalen zijn donderdag 6 juni geopend van 07.30 tot 21.00 uur, behalve het mobiel stembureau “De Stembus”.
Let op! De route van het mobiele stembureau “De Stembus” is onder voorbehoud van wijzigingen want deze is nog niet helemaal bekend.

Alle stembureau locaties vindt u binnenkort ook hier makkelijk en snel online.

14 Stemlokalen met 20 stembureaus. Hier worden ’s avonds ook de stemmen geteld.

Huis van de gemeente*

2 stembureaus

De Rede 1

8251 ER

Dronten

Kantine Aeres Hogeschool*

 

De Drieslag 2

8251 JZ 

Dronten

Sportzaal De Beurs

2 stembureaus

Beursplein 4

8253 EA

Dronten

Dorpsboerderij Dronten

 

Wisentweg 5a

8251 PB

Dronten

Remise brandweerkazerne

 

Installatieweg 36

8251 KP

Dronten

Kerkcentrum De Ark

 

De Oost 54

8251 CV

Dronten

Ontmoetingskerk

 

De Ketting 20

8251 LD

Dronten

Sportzaal De Landing

2 stembureaus

Lancasterdreef 63

8251 TJ

Dronten

Clubhuis Golfresidentie

 

Golfresidentie 129

8251 NS

Dronten

Sportzaal De Stal

2 stembureaus

De Barrage 6

8252 GW

Dronten

Kerkcentrum De Voorhof

2 stembureaus

Akkerhof 3

8256 BK

Biddinghuizen

Mimar Sinan Moskee

 

Klaversingel 93

8256 BX

Biddinghuizen

Dorpshuis De Steiger

 

De Heraldiek 2

8255 DM

Swifterbant

De Kombuis

 2 stembureaus

De Schutsluis 13

8255 HT

Swifterbant

 

Route mobiel stembureau De Stembus 

zittingstijd

standplaats

adres

postcode

plaats

07.30 – 09.30 uur

Ketelhaven

Vossemeerdijk 3

8251PM

Dronten

10.30 – 12.30 uur 

Bremerberg/Boschberg

kruising Bijsselseweg/ Bremerbergdijk

Biddinghuizen

13.30 – 15.30 uur

Zuiderzee op zuid /Landall

Parkeerplaats Strandweg 1

8256RZ

Biddinghuizen

16.15 – 18.15 uur

Ketelhaven

Vossemeerdijk 3

8251PM

Dronten

19.00 – 20.00 uur

Appartementenpark

Visvijverweg 14

8255PG

Swifterbant

vanaf 21.00 uur

Tellocatie gemeentewerf

De Reest 3

8253PW

Dronten

Let op!
* U kunt deze verkiezingen niet meer in de Meerpaal stemmen. Dit kan nu in het huis van de gemeente.
Ook de kantine van de Sportvereniging Reaal is niet langer beschikbaar als stemlokaal. Er kan nu in de kantine van Aeres Hogeschool worden gestemd.
In Swifterbant kunt u niet meer stemmen in Kerkcentrum de Hoeksteen. In Dorpshuis de Steiger is nog 1 stembureau. Er zijn nu twee stembureaus in het nieuwe multifunctionele centrum de Kombuis.

In week 19 (6 tot 12 mei) worden de stempassen thuisbezorgd.

Heeft u op 23 mei nog geen stempas ontvangen of is deze beschadigd of zoekgeraakt? Dan kan er een vervangende stempas worden aangevraagd.
Dit kan vanaf eind april eenvoudig digitaal of schriftelijk maar uiterlijk tot en met maandag 3 juni.

Een vervangende stempas kan dan ook op afspraak aan de burgerzaken balie worden aangevraagd in het huis van de gemeente. Dit kan uiterlijk tot en met woensdag 5 juni, 12.00 uur.

De oude stempas is niet meer geldig. Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas.

Het kan zijn dat u niet zelf kunt stemmen. Dat kan komen door bijvoorbeeld werk, ziekte of vakantie. U kunt dan een andere kiezer vragen om voor u te stemmen door een volmacht af te geven. Dit kan op twee manieren: met de stempas via een onderhandse volmacht of met een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht
U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft de stempas aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook een afbeelding op uw smartphone of tablet zijn. Let op!
•           De handtekening moet goed zichtbaar zijn;
•           Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn;
•           De andere kiezer woont in Dronten en gaat zelf ook stemmen;
•           Deze kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen;
•           Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.

Een onderhandse volmacht kan tot op de dag van de verkiezingen worden gegeven en kan worden ingetrokken door de stempas terug te vragen.

Schriftelijke volmacht
U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Dronten woont, maar wel een stempas heeft voor dezelfde Europese Parlementsverkiezingen.

U vraagt dan een schriftelijke volmacht aan. Dit kan tot uiterlijk maandag 3 juni. U kunt een volmacht schriftelijk of snel en makkelijk digitaal aanvragen in de gemeente waar u uw stempas heeft gekregen.
Vraag de schriftelijke volmachtbewijs op tijd aan, zodat deze nog ruim voor de verkiezingsdag per post kan worden bezorgd.

 • De andere kiezer ontvangt per post het volmachtbewijs op het bij de gemeente
     bekende adres;
  •           Het is niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten
              zien bij het uitbrengen van deze extra stem;
  •           De andere kiezer moet kiesgerechtigd zijn voor de Europese verkiezingen en
              gaat zelf ook stemmen;
  •           Een kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit moet samen met
              het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.

Na omwisseling van uw stempas in een volmachtbewijs kan stemmen alleen nog met de schriftelijke volmacht door de andere kiezer. Uw oude stempas is niet meer geldig. U kunt een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken of een vervangende stempas krijgen. Een stempas kan niet worden omgezet in een schriftelijke volmacht als er al een kiezerspas is aangevraagd.

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, heeft u een kiezerspas nodig. Met deze kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen in een van de andere stembureaus in heel Nederland.

U moet uw stempas dan laten omzetten in een kiezerspas. Dit kan schriftelijk of snel en makkelijk digitaal uiterlijk tot maandag 3 juni. De kiezerspas wordt per post opgestuurd naar het bij de gemeente bekende adres.
Vraag de kiezerspas op tijd aan, zodat deze nog ruim voor de verkiezingsdag per post kan worden bezorgd.

Het kan ook op afspraak in het huis van de gemeente tot en met uiterlijk woensdag 5 juni 12.00 uur. De stempas wordt dan direct omgezet in een kiezerspas.

De oude stempas is niet meer geldig. U krijgt geen vervangende stempas als de kiezerspas is kwijtgeraakt. Stemmen kan alleen met deze kiezerspas. Een stempas kan niet worden omgezet in een kiezerspas als er al een schriftelijke volmacht is aangevraagd.

U krijgt een stempas van de gemeente waar u op 23 april staat ingeschreven. Dit is de dag van kandidaatstelling. Bent u na 23 april verhuisd? Dan kunt u niet stemmen in u nieuwe gemeente. Het is dan ook niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen voor de nieuwe gemeente.

Als u bent verhuisd na 23 april, mag u nog wel stemmen in de oude gemeente.

U kunt bij uw vorige woongemeente ook een kiezerspas aanvragen. Daarmee kunt u in heel Nederland en Dronten uw stem uitbrengen. Kijk op de website van uw oude woongemeente hoe u de stempas kan laten omzetten in een kiezerspas.

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Er zijn geen belemmeringen of obstakels en bij elk stembureau zijn gehandicaptenparkeerplaatsen. Er is altijd een stembureaulid beschikbaar om u te helpen.

Slechthorend of slechtziend?
Op elk stembureau is een loep met leeslampje en een kandidatenlijst met groot lettertype aanwezig.
In elk dorp van de gemeente is tijdens de verkiezingen een kandidatenlijst in braille en een digitale gebarentolk beschikbaar.

 • In Dronten is dat in het stembureau huis van de gemeente;
 • In Biddinghuizen is dat in het stembureau Kerkcentrum De Voorhof;
 • In Biddinghuizen is dat in het stembureau MFC Swifterbant.

U kunt op deze webpagina binnenkort de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen ook in gesproken vorm beluisteren.

Wilt u de braille kandidatenlijst vooraf raadplegen? Neem dan contact op met het projectteam verkiezingen via verkiezingen@dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Hulp bij het stemmen?
In verband met het stemgeheim mag er in principe maar één persoon tegelijk in een stemhokje zijn. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijk beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. Er kan aan een lid van het stembureau vooraf altijd om informatie of uitleg over het stemproces worden gevraagd.

LVB, Stem jij ook?
Op deze pagina is uitleg beschikbaar over het stemproces voor mensen met een licht verstandelijke beperking. In duidelijke taal en met heldere illustraties wordt uitleg gegeven over de verkiezingen door middel van kleurplaten en filmpjes en de verkiezingskrant ‘stem jij ook’. De verkiezingskrant “stem jij ook” is vanaf eind april digitaal te vinden of af te halen bij het gemeentehuis.

Als een kiezer bij het invullen van het stembiljet een vergissing maakt, mag het stembiljet terug worden gegeven aan de voorzitter van het stembureau. De voorzitter maakt dit stembiljet onbruikbaar en geeft u eenmalig een nieuw biljet.

Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen om te stemmen. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag: kan iemand anders voor mij stemmen?

Hulp voor kiezers met een beperking.

Bent u op de dag van de verkiezing in het buitenland? Dan kunt u toch deelnemen aan de stemming voor het Europees parlement.

De gemeente Den Haag organiseert de verkiezingen voor kiezers buiten Nederland. De gemeente Den Haag is bereikbaar via telefoonnummer 070 – 353 44 00 of  per e-mail 

Verblijft u permanent in het buitenland en staat u niet in een Nederlandse gemeente ingeschreven?
Registreer u dan als kiezer buiten Nederland. De documenten om per brief te kunnen stemmen worden voor iedere verkiezing van de Tweede Kamer en het Europees Parlement dan automatisch per post toegestuurd.

Wilt u stemmen voor de verkiezingen van het Europees parlement van 6 juni 2024? Zorg dan dat uw aanvraag uiterlijk donderdag 25 april (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen is.

Bent u op de dag van de verkiezing tijdelijk in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk of studie?
En staat u ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan zijn er 2 mogelijkheden om te stemmen.

 1. De kiezer stemt via een schriftelijke volmacht (zie de vraag ‘Kan iemand anders voor mij stemmen?’). De aanvraag hiervoor verloopt via de eigen gemeente;
 2. De kiezer stemt zelf per brief. Deze kiezer moet een buitenlands postadres hebben. De kiezer vraagt dit aan bij de gemeente Den Haag. De documenten om per brief te kunnen stemmen worden dan per post toegestuurd.
  Voor deelname aan de Europese parlementsverkiezingen op 6 juni 2024 moet de volledige aanvraag voor 9 mei 2024 ontvangen zijn.

Direct na afloop van de verkiezingen worden op alle stembureaus de uitgebrachte stemmen door de stembureauleden geteld. Deze stemopneming is openbaar. Alle gegevens worden genoteerd in een proces-verbaal.

Gemeentelijk stembureau
Op vrijdag 7 juni en maandag 10 juni zijn er zittingen van het gemeentelijke stembureau voor de Europese Parlementsverkiezingen. De zittingen worden gehouden in het huis van de gemeente, De Rede 1, 8251 ER Dronten. Deze zittingen zijn openbaar.

Op vrijdag 7 juni worden van 09.00 uur tot 17.00 uur de processen-verbaal van alle stembureaus gecontroleerd. Als het nodig is vindt er een correctie of (gedeeltelijke) hertellingen plaats.
Het gemeentelijk stembureau stelt van iedere kandidaat en iedere politieke partij daarna het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor de gemeente vast. 

Op maandag 10 juni van 09.00 uur tot 10.00 uur wordt de voorlopige stemuitslag voor de gemeente Dronten bekend gemaakt.
Dit gebeurt bij de Europese verkiezingen niet direct na de verkiezingen. Dit komt omdat er in de Europese Unie landen mag worden gestemd van donderdag 6 tot en met zondag 9 juni. Nederland heeft ervoor gekozen om op 6 juni te gaan stemmen. De laatste stembussen sluiten in sommige andere EU-landen pas op zondag 9 juni om 23.00 uur. De Europese Kiesakte bepaalt dat vóór zondag 9 juni om 23.00 uur geen uitslagen bekend mogen worden gemaakt. Het is dus ook niet toegestaan dat gemeenten op de avond van de stemming al een voorlopige uitslag bekend maken. Het bekendmaken van opkomstcijfers mag wel.

Bekendmaking processen-verbaal stembureaus Dronten
Afschriften van alle processen-verbaal, eventuele corrigenda en het voorlopige digitale uitslagenbestand van de gemeente worden vanaf maandag 10 juni op deze webpagina onverwijld gepubliceerd.

Afschriften van alle processen-verbaal en eventuele corrigenda worden vanaf 10 juni ook drie maanden ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Wilt u deze bekijken, dan kunt u zich hiervoor melden bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de reguliere openingstijden.

Hoofd en centraal stembureau
Op dinsdag 11 juni wordt door het hoofd stembureaus van kiesdistrict Flevoland in Lelystad de kieskringtotalen vastgesteld, digitaal gepubliceerd en ter inzage gelegd.
De processen-verbaal, het digitale uitslagbestand en eventuele corrigenda worden daarna overgebracht naar het centraal stembureau.

Het centraal stembureau controleert de uitslag en draagt zo nodig het gemeentelijk stembureau op een mogelijke fout in de telling te onderzoeken.
Personen kunnen bij het centraal stembureau ook schriftelijk melding maken van fouten in een proces-verbaal van een stembureau of een gemeentelijk stembureau.
Het gemeentelijk stembureau onderzoekt vervolgens de telling en corrigeert deze als dat nodig is.

Op woensdag 19 juni wordt om 11.00 uur door het centraal stembureau de totaaluitslag van de Europese Parlementsverkiezingen vastgesteld en de zetels toegewezen aan de verschillende kandidaten volgens de uitslag van de uitgebrachte voorkeurstemmen.
Op dinsdag 16 juli 2024 treden de oude leden van het Europese parlement af en worden de nieuwe leden geïnstalleerd.

Melding aan centraal stembureau
Bij vermoeden van een (tel)fout bij een stembureau of het gemeentelijk stembureau, kunt u van maandag 10 juni t/m maandag 17 juni 2024,11.00 uur een melding doen bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau.

Op de website van de Kiesraad leest u wanneer u een melding kunt doen en aan welke voorwaarden de melding moet voldoen.