Starterslening

Een Starterslening van de gemeente om je eerste huis te kopen.

Je hebt een eerste woning op het oog, maar je inkomen is te laag voor de hypotheek. Weg droom? Hoeft niet! Om het kopen van een eerste huis mogelijk te maken, kun je de Starterslening aanvragen.

Starters op de woningmarkt verdienen een steuntje in de rug. Daarom helpt de gemeente Dronten starters een koopwoning te financieren met de Starterslening. Het is een extra lening bovenop je hypotheek. Je sluit de lening af bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Een onafhankelijke stichting die geen winst maakt, maar wel het financieren van je eerste koopwoning mogelijk wil maken. Met de Starterslening kun je op een verantwoorde manier tóch je droomhuis kopen. Je sluit de lening af met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dat geeft extra zekerheid.

Een starterslening is een geldlening op een koopwoning. Dit sluit je af bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). De Starterslening is altijd een tweede hypotheek en alleen bedoeld voor de aankoop van een koopwoning.

De starterslening dekt het verschil tussen de totale koopsom van de koopwoning en het maximale bedrag dat je bij de bank kan lenen. Dit is dan volgens de voorwaarden van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Starterslening heeft een rentevast periode van 15 jaar. De looptijd is maximaal 30 jaar. NHG moet voor beide hypotheken worden verleend.

Met een starterslening kunt u maximaal 20% van de verwervingskosten van de koopwoning lenen, maar nooit meer 40.000 euro. Hoe hoog de Starterslening voor jou is, hangt af van je inkomen en eigen vermogen.

De eerste 3 jaar geen maandlasten
Je koopt nu je koopwoning. De eerste 3 jaar betaalt de gemeente de rente. Je mag altijd extra aflossen. Daar rekenen we geen kosten voor. Maar het blijft een lening, waarvoor je na 3 jaar wel rente en aflossing betaalt. Tenminste, als je inkomen dat toelaat.

Energiebespaarbudget
Het energiebespaarbudget is een bouwdepot tot maximaal 106% van de woningwaarde. Door gebruik te maken van het energiebespaarbudget stel je als aanvrager de financiering van erkende energiebesparende maatregelen van het de koopwoning veilig.
Meer informatie over het energiebespaarbudget vind je hier

Starters komen in gemeente Dronten in aanmerking voor een Starterslening. Daar zijn wel een paar voorwaarden aan verbonden die in heel Nederland gelden. 

Let op! Als jij samen met je partner de woning koopt, dan zijn jullie beide aanvragers. Daarom zijn ook voor jullie allebei alle voorwaarden van toepassing.

Je kunt de Starterslening aanvragen als:

 • je voor het eerst een huis koopt;
 • je hebt een getekende koopovereenkomst;
 • de hypotheek en de Starterslening voldoen aan de voorwaarden van de NHG;
 • de rentevaste periode van je eerste hypotheek minimaal 10 jaar is.

Daarnaast heeft de gemeente Dronten nog enkele aanvullende voorwaarden:

 • de maximale hoogte van de Starterslening in Dronten is € 40.000;
 • maximale aankoopprijs van je huis is € 300.000;
 • doelgroep:
  • je moet op het moment van aanvragen minimaal drie jaar onafgebroken wonen in de gemeente Dronten en zo geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen;
  • of in het verleden gedurende een periode van tenminste drie jaar inwoner zijn geweest van de gemeente Dronten en zo geregistreerd hebben gestaan in de Basisregistratie Personen;
  • of, je moet een duidelijke economische binding hebben met de gemeente Dronten. Hieronder valt alleen:
   • dat er sprake is van een aantoonbaar dienstverband bij een werkgever in de gemeente Dronten;
   • dat je volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel als een (zelfstandig) ondernemer in de gemeente Dronten bent gevestigd.

Op de website van SVn vind je uitgebreide informatie en voorwaarden van de Starterslening en de specifieke voorwaarden voor de Starterslening in Dronten.
De voorwaarden kunt u ook vinden in de verordening starterslening gemeente Dronten.

Op de website van SVn is een rekenmodule waar je zelf de koopsom van de koopwoning en je inkomensgegevens kunt invoeren. Hier komt dan een indicatieve berekening uit. Het is altijd verstandig om je door een hypotheekadviseur te laten informeren.

Als jij denkt dat je in aanmerking komt voor een Starterslening in de gemeente Dronten, dan kun je een aanvraag indienen. De gemeente zal beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden.

Als je voldoet aan de voorwaarden, dan krijg je een toewijzingsbrief van de gemeente. Met deze brief kun je je Starterslening aanvragen bij SVn. Zij zullen vervolgens een financiële toets doen en beoordelen of jij in aanmerking komt voor de lening.

Als SVn akkoord is, dan zullen zij de Starterslening aan jou verstrekken en deze beheren.

 • notariskosten;
 • afsluitkosten bij SVn, de organisatie die de Starterslening verstrekt en beheert;
 • borgtochtprovisie NHG;
 • eventueel kosten voor een taxatierapport of financieel advies.

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat je met een Starterslening ook onder de nieuwe fiscale regels valt. Dat betekend dat je in aanmerking blijft komen voor renteaftrek. Ondanks dat de Starterslening de eerste jaren aflossingsvrij is. Na drie jaar ga je wel rente en aflossing betalen. Als je denkt dat je maandelijks niet rond kan komen, dan kan je bij SVn een inkomentoets aanvragen. Dan ga je de maandlasten betalen die past bij het inkomen die je op dat moment hebt. Dit is wel gekoppeld aan de geldende normen van de NHG. Ook na het zesde, tiende en vijftiende jaar bekijkt SVn je inkomen opnieuw.

Als je vragen hebt, dan kun je een e-mail sturen naar: starterslening@dronten.nl.