Briefadres aanvragen

Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.

Iedereen die in Nederland woont, moet als inwoner worden ingeschreven op het adres waar hij of zij naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen zal overnachten. Ook als u op meerdere adressen verblijft, of bij vrienden of familie logeert, beschikt u over een woonadres. Dit is geen reden voor een briefadres.

Beschikt u niet over een woonadres (zoals omschreven in de Wet Brp) dan heeft u de mogelijkheid tot het aanvragen van een tijdelijk briefadres. De gemeente onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden.

Let op: een briefadres is anders dan een postadres. Een postadres vraagt u aan bij de postbezorger. Dit is een adres waarop u (tijdelijk) uw post ontvangt, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie.

Samen met de hoofdbewoner van het adres waar u uw post wilt ontvangen vult u het formulier aangifte briefadres in. U neemt het ingevulde formulier met bijlagen mee naar de afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar 14 0321.

  • Formulier aangifte briefadres;
  • Kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart;
  • Kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de hoofdbewoner;
  • Overzicht van alle adressen en/of locaties waar u verwacht de komende zes maanden te verblijven. Hierbij ook graag aangeven hoelang u verwacht te verblijven op de locaties/adressen;
  • Documenten waarmee u deze woonsituatie kunt bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld een koop- of huurovereenkomst, verklaring van de instelling, bankafschriften, vliegticket, visum of een vaarbewijs zijn.

Gaan wij akkoord? Dan verwerken wij uw nieuwe adres in de Basisregistratie personen (BRP). U krijgt daarna al onze post en van andere overheidsinstanties op dit briefadres. Zorg er wel voor dat u uw briefadres ook aan andere instanties doorgeeft.