Adresonderzoek

De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan.
Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen.
Instellingen en overheidsorganen die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken, kunnen ook om een adresonderzoek vragen.

Zodra uw verzoek ontvangen is, starten wij een adresonderzoek. Dit neemt enige tijd in beslag. 

Als iemand geen adreswijziging bij de gemeente doorgeeft, mag de gemeente na een onderzoek de adresgegevens veranderen. Dit om te voorkomen dat iemand te lang met het onjuiste adres geregistreerd staat.

Er zijn geen kosten voor een onderzoek. 

Als iemand niet meer op een adres woont, maar zelf geen aangifte van adreswijziging doet, kunt u de gemeente vragen om een onderzoek verblijfplaats in te stellen.

U kunt helpen door zo veel mogelijk informatie te geven. Denk hierbij aan het telefoonnummer, emailadres of het (vermoedelijk) nieuwe adres van de persoon.

Een adresonderzoek hoeft niet altijd te gaan om perso(o)n(en) op uw adres. Als u vermoed of zeker weet dat iemand onjuist ingeschreven is, mag u dat aan de gemeente doorgeven. Dit kan ook anoniem.