Energietoeslag lagere inkomens

De energieprijzen zijn de afgelopen jaren hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen, net als in 2022, een eenmalige energietoeslag krijgen.

De energietoeslag 2023 is € 800.

U heeft als huishouden recht op de energietoeslag als:

  • Uw (gezamenlijke) inkomen in de peilmaand juli 2023 niet hoger is dan 130 procent van de voor u geldende uitkeringsnorm. Bij wisselende inkomsten wordt voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de peilmaand en de twee daaraan voorafgaande kalendermaanden;
  • U van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) toestemming hebt om voor minimaal drie maanden gebruik te maken van de Voedselbank Dronten.

Er is geen vermogensgrens bij deze regeling.

Dat hangt af van uw situatie.

Uw situatie 130 procent van de geldende uitkeringsnorm, netto per maand, exclusief vakantietoeslag (peilmaand juli 2023)
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.502,53

Gehuwden/samenwonenden van 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 2.146,46
Alleenstaande (ouder) vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (AOW) € 1.676,71
Gehuwden/samenwonenden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (AOW) € 2.276,85

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 juli 2023:

  • In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet bij u in rekening brengt;
  • 18, 19 of 20 jaar bent; 
  • In aanmerking komt voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000; 
  • Bent ingeschreven als ingezetene met enkel een briefadres in de basisregistratie personen.

Dat kan sinds 20 november 2023.

U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 maart 2024.

Hiervoor kunt u bellen met uw/een inkomensconsulent, op werkdagen bereikbaar via 14 0321.

Of bezoek hiervoor een van de financiële spreekuren van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF):

Swifterbant De Steiger – De Heraldiek 2 Dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur
Biddinghuizen De Binding – Akkerhof 3A Woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur
Dronten De Meerpaal, Serviceplein – De Rede 80 Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur