Subsidieregeling tegemoetkoming lokale vrijwilligersorganisaties jeugd gemeente Dronten

Jeugdorganisaties zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Juist in hun vrije tijd groeien zij enorm door ontmoetingen met leeftijdsgenoten. Zo leren ze spelenderwijs vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen overwinnen en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden

De coronapandemie heeft deze organisaties hard geraakt en worstelen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Er zijn onvoorziene uitgaven en verminderde inkomsten.

Het college heeft op 1 juli 2021 de Subsidieregeling tegemoetkoming lokale vrijwilligersorganisaties jeugd gemeente Dronten vastgesteld. Deze regeling maakt het voorvrijwilligersorganisaties jeugd mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een exploitatietekort dat een gevolg is van corona.