Subsidieregeling Groene Schoolpleinen

Met de vaststelling van de Subsidieregeling Groene Schoolpleinen wil de gemeente Dronten basisscholen stimuleren uitvoering te geven aan wensen omtrent een groen schoolplein.  

Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever, fitter en gelukkiger. De natuur is dichtbij. Er is plek voor vogels, insecten en het versterkt de biodiversiteit. Kinderen beleven de natuur elke dag en krijgen toffe buitenlessen.

Op scholen leeft meer en meer de wens om het schoolplein te vergroenen. Het traject van een grijs- naar een groen en avontuurlijk schoolplein is mooi, maar ook intensief én kostbaar. Via bijeenkomsten, ontwerpen maken, kinderen mee laten ontwerpen, ouders betrekken en fondsenwerving volgt de aanleg en het onderhoud. De gemeente Dronten vindt het belangrijk dat ze de scholen hierbij een steuntje in de rug kan bieden. Als adviseur en sparringpartner maar ook financieel, door middel van subsidie.

Subsidie aanvraag

Met de vaststelling van de Subsidieregeling Groene Schoolpleinen wil de gemeente Dronten basisscholen stimuleren uitvoering te geven aan wensen omtrent een groen schoolplein. Alle basisscholen en koepelorganisaties ontvangen per post en mail een informatiebrief met handleiding en de regeling. Deze regeling zelf is te raadplegen via Subsidieregeling Groene Schoolpleinen die onderaan de pagina te vinden is.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 0321 of via groeneschoolplein@dronten.nl.