Subsidie coronasteun amateurkunst

De cultuursector is belangrijk voor onze inwoners. Belangrijk voor participatie aan de samenleving, vrijetijdsbesteding, een leven lang leren en plezier. De coronapandemie heeft de cultuursector hard geraakt. Ook de amateurkunstverenigingen worstelen met de gevolgen van de coronamaatregelen. Er zijn onvoorziene uitgaven en verminderde inkomsten.

Het college heeft op 1 februari 2021 de Subsidieregeling coronasteun amateurkunst vastgesteld. Deze regeling maakt het voor amateurkunstverenigingen mogelijk om een subsidie aan te vragen voor een exploitatietekort dat een gevolg is van corona.