Basissubsidie

Een basissubsidie is een vergoeding van maximaal 400 euro voor bestuurskosten en kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid, werkzaam op de volgende terreinen:

  • amateurkunst;
  • zorg;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • sport en denksport.