Basissubsidie

Een basissubsidie is een vergoeding van maximaal 400 euro voor bestuurskosten en kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties met volledige rechtsbevoegdheid, werkzaam op de volgende terreinen:

  • amateurkunst
  • zorg
  • maatschappelijke ondersteuning
  • sport en denksport