WOZ

Bent u de eigenaar van een woning of een gebouw? Dan krijgt u ieder jaar bericht over de WOZ-waarde van uw woning of gebouw. Wij gebruiken de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel gemeentelijke belasting u betaalt. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde of wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus-Tricijn (GBLT).