Privacyverklaring Afvalpas en Registratiechip

Via de link vindt u de privacyverklaring Afvalpas en Registratiechip van de gemeente Dronten.
Hierin staat uitgelegd hoe we uw gegevens verwerken en voor welk doel deze worden vastgelegd.