Opvang en plaatsing door de gemeente

De Veiligheidsregio heeft aan alle gemeenten gevraagd om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. In de gemeente Dronten hebben we hiervoor twee locaties in gebruik genomen. De derde locatie is bijna klaar voor opvang.

Drie locaties
De acute opvang hebben we kunnen realiseren door een aantal huisjes te huren bij Europarcs, aan de Spijkweg in Biddinghuizen. Daar kunnen maximaal 70 mensen worden ondergebracht. Deze locatie is bijna vol.

Daarnaast is Het Koetshuis in Biddinghuizen klaargemaakt voor de noodopvang. Hier kunnen we 50 mensen onderdak bieden. Het verloop in deze locatie is iets groter dan bij EuroParcs. Het is dan ook lastig om per dag aan te geven hoeveel mensen daar verblijven.

Als derde opvanglocatie is er De Rede 58 in Dronten (voormalige Rabobank). De locatie is ingericht voor de opvang van maximaal 120 mensen.

Behalve woonruimte wordt er ook onderwijs, medische zorg en andere dagbesteding georganiseerd voor de vluchtelingen die in onze gemeente verblijven. We zijn hiervoor met verschillende partners in gesprek, waaronder het Rode Kruis.

Plaatsing via gemeente
De verdeling van de vluchtelingen over de verschillende locaties gebeurt centraal en loopt via de gemeente. Mocht u vluchtelingen willen brengen naar een opvanglocatie in onze gemeente, neem dan neem eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer.: 14 0321 en daar helpen ze u graag verder.