Carbid afsteken

Rond de jaarwisseling mag carbid afgestoken worden. Dit mag alleen op de daarvoor geldende tijden en op de aangewezen plaatsen. Houd bij het afsteken van carbid voldoende afstand en houd vooral rekening met elkaar en met dieren.

Het afsteken mag alleen op 31 december 2021 van 10.00 uur tot 1 januari 2022 02.00 uur.

Vuurwerk mag niet worden afgestoken. Er geldt een landelijk vuurwerkverbod.

Door gebieden aan te wijzen voor het carbidschieten wordt voorkomen dat er elders in de gemeente wordt geschoten en blijft geluid- en parkeerhinder beperkt. Ook kunnen de hulpdiensten zoals politie en brandweer op deze manier eventuele risico’s beheersen.

Locatie Biddinghuizen

Op het Evenemententerrein, tussen de bomen langs de Dreef, tussen de Deel en de Verlengde Baan. Schietrichting: De Repel. Er mag niet op het asfalt van het sportveld worden geschoten.

Locaties Dronten

Op het grasveld aan De Reest/De Kromme Rijn, begrensd door De Oude IJssel en De Kromme Rijn. Schietrichting: vanaf De Kromme Rijn richting De Rivierendreef.

Op het grasveld aan De Reest/De Kromme Rijn, begrensd door de spoorlijn en de Lage Vaart.

Schietrichting: vanaf De Kromme Rijn richting de Lage Vaart.

Op het grasveld tussen de Cellebroederspoort en Koornmarktpoort (De Poort van Dronten).

Schietrichting: vanaf Koornmarktpoort richting Cellebroederspoort)

Locatie Swifterbant

Op het “Tarpan”grasveld, gelegen tussen de Dronterringweg, De Kolk en de Wieling. De afstand tot de daar gevestigde bedrijven dienen minimaal 25 meter te zijn zoals aangegeven op de in de bijlage aangegeven plattegrond.

Buiten bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom mag met carbid worden geschoten op alle gebieden die privé eigendom zijn én waar de eigenaar expliciet toestemming heeft gegeven om met carbid te schieten. Omliggende bebouwing en openbare wegen moeten dan wel op tenminste 50 meter afstand liggen van het schietpunt.

Bijzondere voorwaarden voor carbidschieten

De maximaal toegestane inhoud van de melkbussen of andere voorwerpen, waarmee het carbidschieten wordt uitgevoerd, is 50 liter. Tijdens het carbid schieten, mag de melkbus, of het andere voorwerp, alleen worden afgesloten door middel van een bal of een andere zachte afsluiting, bijvoorbeeld een prop lappen.