Toekomstberaad scholen voorjaar 2024

Het eerste half jaar van 2024 stond in het teken van sessies met het Dronter Toekomstberaad. Bij deze sessies waren gelote inwoners aanwezig vanaf 16 jaar. Maar de samenleving bestaat uit meer mensen. Omdat de te maken Toekomstvisie van ons allemaal is, vond de gemeente het erg belangrijk om ook de jeugd een stem te geven en mee te laten denken en praten over wat zij belangrijk vinden aan hun dorp en woonplaats.

Alle basisscholen in de gemeente hebben daarom een oproep gehad om mee te denken over de toekomst. De basisscholen hebben vervolgens in oktober 2023 een speciaal ontwikkeld lespakket, geschikt voor de groepen 1 tot en met 8, gekregen, waarmee de scholen gedurende een week elke dag een opdracht konden maken met de klas. Deze opdrachten zette de kinderen aan tot toekomstdenken. Zo moesten ze keuzes maken tussen ‘liever fietsen’ of ‘liever met de auto’, ‘liever allemaal dezelfde huizen’ of ‘liever allemaal anders’ of ‘zonnepanelen’ of ‘windmolens’. Uiteindelijk kregen de leerlingen aan het eind van de week een lege dorpskaart die ze vervolgens mochten indelen hoe ze wilden.

Is de indeling zo goed? Missen we nog iets? Meer huizen? Meer groen? Waar dan?

Een groot deel van de scholen in de drie dorpskernen heeft enthousiast het lespakket omarmd en zijn keihard aan de slag gegaan.

Na de basisscholen zijn ook de middelbare scholen hiermee aan de gang gegaan. Aan de onderbouw van de middelbare scholen zijn gastlessen gegeven. Gastlessen waarbij geluisterd werd naar een toekomstverhaal. Vervolgens werd gevraagd hoe we in 2050 omgaan met o.a. eenzaamheid en hoe we dan het beste eerlijke beslissingen kunnen en moeten nemen. De onderwerpen die aan bod kwamen waren: zorg, wonen, werken en voedsel. Rode draad in de gastlessen waren de 5 Drontense Principes die de leerlingen goed in hun achterhoofd moesten houden en mee moesten nemen in hun antwoorden.

De eindopdracht van elke gastles was het schrijven van een zo fantasievol mogelijk Toekomstverhaal voor onze gemeente. Zowel voor het Ichthus College als het Almere College werd een winnend groepje beloond met kaarten voor Walibi Holland. De vele verhalen zijn allemaal kritisch doorgelezen en beoordeeld door een heuse jury. De jury, bestaande uit Burgemeester Gebben, Wethouder van Bergen, Raadslid van Baal en Burgerraadslid Kramer, kozen voor het Ichthus College voor het verhaal van Karlijn, Jelina, Faya (niet op de foto), Marit en Louise. Bij het Almere College werden de prijzen uitgereikt aan Evelien, Guusje, Sarah, Lindsey en Danielle (niet op de foto).

Volgens de dames van het Ichthus College ziet de toekomst er zo uit: ‘een groot groen centrum met veel groene planten. Ook veel zonnepanelen op het winkelcentrum, de helft van de opgewekte energie gaat naar de winkels en wat er over is gaat naar mensen die minder geld hebben. Sommige lessen worden gegeven door robots. Hierdoor is het lerarentekort opgelost. Er komen grote moestuinen voor iedereen en gebouwen worden hoger zodat iedereen die dat wil een huis kan krijgen. Om te zorgen dat mensen veel bewegen krijgt iedereen een klein bedrag voor elke stap die ze zetten of stuk wat ze fietsen.’
De dames van het Almere College denken dat ‘in de Toekomst het centrum veel groener zal zijn. Ook kunnen mensen dan met dieren praten zodat ze elkaar beter begrijpen. Er zijn dan ook huizen op het water en onder de grond. Er zijn dan meer fietspad en beter OV, maar niet te veel omdat we goed rekening moeten houden met de uitstoot.’

De resultaten van de schoolopdrachten zijn aangeboden aan het Dronter Toekomstberaad dat zich zeker hierdoor zal laten inspireren.