We gaan De Oost opknappen!

In de periode mei tot en met juli wordt De Oost in Dronten opnieuw ingericht. Het gaat om het stuk tussen de kruising Aakstraat – De Rede tot de vernieuwde aansluiting op de Fazantendreef.

Inloopmiddag 13 april

Woensdag 13 april 2022 was er een inloop(na)middag aan het grasveldje langs De Oost. De inloopmiddag was een succes met ruim 100 bezoekers/belangstellenden.

Wat gaan we doen

Aan De Oost 8 t/m 50 en van 35 t/m 49 Er worden rioolaansluitingen van woningen vervangen (8 t/m 50 en 35 t/m 49) vanaf erfgrens met gemeente tot het hoofdriool; voetpaden worden opgeknapt en grotendeels voorzien van nieuwe tegels;

De rijbaan wordt opnieuw bestraat en voorzien van fietsstroken (De Aakstraat tot aan De Regenboog) en fiets-suggestiestroken (deel vanaf De Regenboog tot aan Het Spectrum); ten behoeve van de veiligheid worden bij alle zijwegen inritconstructies aangelegd. Dit heeft als voordeel dat (fiets)verkeer op De Oost voorrang heeft op de zijwegen en voetgangers die langs De Oost lopen voorrang hebben op verkeer wat uit een zijweg komt (dit in het kader van de dementie-vriendelijkheid).  

Er worden snelheid-remmende maatregelen zoals een nieuwe drempel en een verhoogd plateau bij de kruising met de Klipperstraat; De voetgangersoversteekplaats bij De Regenboog wordt op hoogte gebracht zodat men op voetpadniveau over kan steken. De (‘langs’) parkeervakken langs De Oost worden voorzien van nieuwe stenen. Deze worden breder en komen op dezelfde hoogte te liggen als het voetpad;

De bomen langs de noordzijde van De Oost krijgen een ruimer groenvak zodat deze mooi en vitaal blijven.

Dementievrije route
Onderdeel van het project is de ‘dementievriendelijke route’, de aanleg van een herkenbare route van De Oost naar het winkelcentrum. Op 14 december 2020 heeft er een digitale bijeenkomst plaatsgevonden waarin omwonenden zijn uitgenodigd mee te denken over het ‘dementievriendelijk’ inrichten van de route en t/m 14 maart 2021 kon men suggesties indienen voor de inrichting ervan. Zoals we hierboven hebben beschreven hebben voetgangers op De Oost straks voorrang op verkeer dat uit de zijwegen komt. Ook worden er diverse symbooltegels aangebracht om de route van en naar het centrum te verduidelijken. Langs het voetpad tussen kerkcentrum De Ark en het winkelcentrum worden vier rustplekken ingericht met een herkenbare stadsbank.

Planning en werkwijze
De uitvoering vindt in de maanden mei, juni en juli. Streven is om alles gereed te hebben voor de bouwvakvakantie, begin augustus 2022.

Aannemer Klink Nijland bereid nu het werk voor en vertelt tijdens de inloopmiddag meer over de exacte planning, werkwijze en fasering (we gaan De Oost in gedeelten afsluiten en aanpakken om overlast zo veel mogelijk te beperken).

Heeft u vragen over de voorgenomen werkzaamheden dan kunt u contact opnemen via: wegen@dronten.nl.

Als bijlage hebben we het ontwerp van De Oost toegevoegd.

Samen Actief in wijk en buurt  
Mocht u een leuk idee hebben ter verbetering van de leefbaarheid of sfeer in uw buurt of wijk dan denkt Samen Actief graag met u mee. Meer informatie of inspiratie kunt u opdoen via onze website www.samenactief.nl