Hoe is het besluit tot renovatie tot stand gekomen?

De gemeente vernieuwde het gemeentehuis. In 2018 is een proces gestart om samen met het college, afvaardiging van de raad en de organisatie te komen tot een programma van eisen waaraan het gemeentehuis van de toekomst zou moeten voldoen. Dit heeft geleid tot een programma van eisen dat in november 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het vormt de basis voor een architect (binnen/buiten) om te komen tot het definitieve inrichtingsplan. In februari 2019 heeft de gemeenteraad ook akkoord gegeven op het investeringskrediet.

Informatie over de achtergrond en besluitvorming van dit project vindt u via de links.