(Ver)bouwen vanaf 2024

Ga je (ver)bouwen? Neem contact op!

Bent u van plan om uw woning, monument of bedrijf (groots) te (ver)bouwen? Of het gebruik ervan te veranderen? Heeft u sloopplannen? Of wilt u bijvoorbeeld een (grote) vijver graven of bomen kappen? Dan is er een kans dat u een vergunning moet aanvragen. Doe daarvoor een vergunningscheck voor inwoners of bedrijven.

Hier leest u hoe u voortaan een vergunning aanvraagt

De omgevingswet bundelt wetten en regels van het omgevingsrecht, die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen in een dorp, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning mag plaatsen. En dat betekent dat alle aanvragen voor (ver)bouwplannen veranderen.

Eén nieuw omgevingswet
Als u wel eens met ruimtelijke plannen te maken heeft gehad, herkent u vast de websites ‘Het Omgevingsloket Online’ (OLO), ‘Activiteitenbesluit Internet Module’ (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. Dit wordt binnenkort één website: Het Omgevingsloket. Hier zien initiatiefnemers – zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden – snel wat er mag en kan in de leefomgeving. U kunt er straks ook meteen een vergunning aanvragen.

Met de omgevingswet verandert ook de manier waarop uw (ver)bouwplannen worden beoordeeld. Hieronder leest u de stappen die gaan gelden vanaf 2024.

Stap 1: Heeft u (ver)bouwplannen en wilt u weten of u een vergunning hiervoor nodig hebt? Neem dan contact op met het KCC van de gemeente via 14 0321 of via het contactformulier op deze pagina.

Stap 2: Het KCC brengt u in contact met een medewerker van Triage Leefomgeving. Samen bekijkt u uw plannen, waar nodigt levert u aanvullende informatie aan. De medewerker van Triage Leefomgeving geeft vervolgens aan of u een vergunning nodig hebt voor uw plannen en zo ja, voor welke activiteit(en) en welke voorwaarden gelden. Bij kleinere plannen kunt u ervoor kiezen om in een vooroverleg na te laten gaan of uw plannen voldoen aan welstand en het Omgevingsplan. Bij grote, complexe plannen kan dit iets langer duren. Hiervoor kan het zijn dat uw plan wordt beoordeeld als initiatief. In dat geval wordt uw plan voorgelegd op een intaketafel (stap 3) en eventueel omgevingstafel (stap 4). 

Stap 3: Uw initiatief wordt voorgelegd aan de intaketafel. Bij de intaketafel kijken medewerkers binnen de gemeente naar uw plan.  In sommige gevallen volgt een collegevoorstel en/of een omgevingstafel. 

Stap 4: Uw initiatief wordt voorgelegd aan de omgevingstafel. Bij dit overleg zitten ook partners als de Provincie Flevoland, de Omgevingsdienst en de aan tafel. Bij dat overleg kunt u zelf ook aanwezig zijn.

Stap 5: Uw initiatief voldoet aan alle eisen, wetten en regels. En dat betekent dat u de omgevingsvergunning kunt aanvragen. Dit doet u via het DSO 

Tegelijk met de Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van bouwwerken en de kwaliteit van het toezicht in de bouw verbeteren.

Nu is het de taak van de gemeente om toe te zien op de kwaliteit van bouwwerken. Na invoering van de Wkb verschuift deze taak naar onafhankelijke, gecertificeerde controleurs. Zij worden ‘kwaliteitborgers’ genoemd. Dit gebeurt stapsgewijs, op basis van het soort bouwwerk (de gevolgklasse) en de opdracht (nieuwbouw of verbouw).

Meer weten over wat een kwaliteitsborger is, hoe u de technische vergunning moet aanvragen en wat u moet doen als uw bouwwerk klaar is? Kijk dan op de de website van de Rijksoverheid.

Voor de omgevingswet is het nodig dat gemeenten een Omgevingsvisie maken. Een visie die gaat over alles buitenshuis: milieu, natuur en landschap, verkeer en vervoer maar ook gezondheid of cultureel erfgoed. In de omgevingswet worden dus alle zaken in de fysieke leefomgeving geregeld. Maar, zo vinden wij in Dronten, mensen leven niet in het fysieke domein alleen. Mensen wonen samen in een dorp, mensen werken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, mensen recreëren in sociale verbanden. Mensen ontmoeten anderen tijdens sport, theater en muzikale evenementen. Mensen ontvangen zorg van elkaar of van de overheid. Mensen genieten onderwijs. Mensen willen zich veilig voelen. Mensen hebben mensen nodig! De fysieke leefomgeving is dus maar een deel van het verhaal; er hoort nadrukkelijk ook een sociale leefomgeving bij. Daarom vinden we het voor Dronten beter om één integrale visie op de leefomgeving op te stellen. Onze toekomstvisie. Eén visie waarin we de integrale vergezichten schetsen en de integrale richting aangeven voor zowel het fysieke als het sociale domein. In gemeente Dronten maken we één integrale visie op onze leefomgeving.