Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de coronacrisis met een onvermijdelijke daling in inkomsten te maken hebben en die daardoor niet meer kunnen voldoen aan hun noodzakelijke kosten. De tegemoetkoming TONK is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). 

U heeft als huishouden recht op een tegemoetkoming als: 

  • u door de huidige omstandigheden als gevolg van het coronavirus (Covid-19) te maken heeft met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen en;
  • u daardoor uw woonkosten niet meer kunt voldoen en; 
  • andere regelingen geen of onvoldoende uitkomst bieden. 

Voor de woonkosten:

  • kosten van huur
  • hypotheekrente en –aflossing
  • elektriciteit
  • gas
  • water

Voor andere kosten (denk aan bewindvoering of rechtsbijstand) wordt aangesloten bij de reguliere regels voor bijzondere bijstand. Daar gelden inkomens- en vermogensgrenzen.

  1. Het netto inkomensverlies van uw huishouden is in januari 2021 minimaal 30 procent ten opzichte van januari 2020; en
  2. het aandeel van uw woonkosten is minimaal 40 procent van uw netto inkomen in januari 2021. 

Daarnaast gelden de basisvoorwaarden vanuit de Participatiewet. 

Dat is maximaal € 1.200,00 over de gehele periode (1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021).

De tegemoetkoming wordt in principe om niet verstrekt. Dit betekent dat u het niet hoeft terug te betalen. De tegemoetkoming is onbelast. Dit betekent dat deze niet wordt meegerekend bij uw jaarinkomen bij de Belastingdienst.

U kunt uw aanvraag doen met het aanvraagformulier.
U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 juli 2021.