Festivals & Evenementen in de gemeente Dronten

Jaarlijks worden in de gemeente Dronten veel evenementen georganiseerd.
Van kleine straatfeesten tot grootschalige en landelijk bekende evenementen.

Evenementen zorgen voor een levendige omgeving en een positief imago voor de gemeente.
Ook heeft de lokale economie er veel voordeel bij. Evenementen geven bewoners, toeristen en recreanten de mogelijkheid om hun vrije tijd prettig te besteden.
Ze dragen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente. Daarnaast versterken ze het gemeenschapsgevoel en de betrokkenheid bij de omgeving.

Door een toename van vrije tijd, mobiliteit en welvaart zijn het aantal evenementen toegenomen. Zowel in aantal als in omvang. Evenementen hebben een goede bijdrage aan het sociaal-maatschappelijke en culturele leven. Het levert ook een grote impuls aan het toerisme, recreatie en de plaatselijke economie van de gemeente.  Het organiseren van een evenement neemt ook risico’s met zich mee. Evenementen kunnen ook zorgen voor hinder.

Om hinder en de kans op risico’s zoveel mogelijk te beperken onderneemt een organisator van het evenement veel stappen.
Dit gebeurt dan in samenwerking met onder andere de gemeente, politie, brandweer, OFGV en de GGD. 
Ondanks de vele maatregelen kan er toch hinder worden ervaren.

‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ is een evenement. Hierbij kunt u denken aan een herdenkingsplechtigheid, braderie, dance-event, beurs, marathon, optocht en kleine evenementen zoals een buurtfeest of een straatfeest. Hiervoor heeft u een evenementenvergunning (of melding) nodig.

Evenement melden?

Als u voldoet aan alle onderstaande regels dan kun u het meldingsformulier ‘klein evenement’ indienen: 

 • Het is een eendaags evenement;
 • Het is geen commercieel evenement;
 • Er zijn op enig moment maximaal 100 bezoekers;
 • Er wordt geen muziek of ander geluid ten gehore gebracht met een geluidsniveau hoger dan 70 dB(A) op de gevels van omringende woningen/panden;
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad, parkeerplaats of op een locatie die anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • Er worden voorwerpen geplaatst (springkussens, tenten, podia) die kleiner zijn dan 25 vierkante meter;
 • Het evenement vindt plaats op:
  maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 07.00 en 23.00 uur;
  vrijdag of zaterdag tussen 07.00 en 24.00 uur;
  zondag of feestdagen tussen 13.00 uur en 23.00 uur.

Indien het evenement aan alle bovenstaande regels voldoet, kunt het meldingsformulier naar evenementen@dronten.nl opsturen. Dit formulier moet minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement zijn ontvangen. Let u erop dat u het formulier zo volledig en uitgebreid mogelijk invult (alle activiteiten benoemen en alle objecten die u plaatst benoemen) en een plattegrond meestuurt? Op de plattegrond moeten ook alle objecten (tent, bbq, springkussen, podium enz) worden aangegeven. 

Evenementenvergunning?
Voldoet uw evenement niet alle bovenstaande regels? Dan kunt u het Aanvraagformulier evenementenvergunning Dronten indienen. Dit kunt u doen door het formulier naar evenementen@dronten.nl op te sturen. Dit formulier moet minimaal 12 weken voorafgaand aan het evenement ontvangen zijn. Let u er op dat u het formulier zo uitgebreid mogelijk invult inclusief alle bijlages (zie de laatste bladzijde van het aanvraagformulier) en de behandelscan 

Er wordt gekeken of uw evenement kan plaatsvinden op de gewenste datum en locatie en geen conflict geeft met een ander gepland/verleend evenement, werkzaamheden of de noodroute van de hulpdiensten. U ontvangt dan een toestemming via de mail.

Melding
Het in behandeling nemen van een meldingsformulier ‘klein evenement’ is gratis.

Evenementenvergunning

Aan het in behandeling nemen van de aanvraag van een evenementenvergunning zijn wel kosten verbonden.
 
De kosten van de evenementenvergunning hangen af van een aantal factoren. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal verwachtte bezoekers of het soortevenement (bijvoorbeeld muziekevenement of sportevenement). Het tarief voor het aanvragen van een evenementenvergunning wordt bepaald door het doen van een behandelscan, welke door een vergunningsverlener van de gemeente wordt gedaan:

–      Een categorie A evenement: €188,75;

–      Een categorie B evenement: €485,40;

–      Een categorie B+ evenement: €2265,30;

–      Een categorie C evenement: €6383,85.

Kosten worden in rekening gebracht volgens de Legesverordening 2021 (artikel 3.2.1.).