Starterslening

Update 17-8-2022: De periode van uitgave is verschoven en begint nu na in het najaar van 2022.

Als onderdeel van ‘Actieplan; Vergroten aanbod betaalbare woningen voor koopstarters’ heeft het college Het college van gemeente Dronten heeft besloten om weer Startersleningen in te voeren, als onderdeel van ‘Actieplan; Vergroten aanbod betaalbare woningen voor koopstarters’. De komende periode gebruiken wij om de voorwaarden van de Startersleningen verder uit te werken. Bijvoorbeeld het aantal leningen, de maximale hoogte van de lening en de prijsgrens van de koopwoning. De gemeenteraad neemt hierover uiteindelijk een besluit. Wij verwachten de Startersleningen na de herfst uit te geven. Als er meer bekend is, laten wij dat weten!