Uw bezoek aan het gemeentehuis en de Milieustraat

Het gemeentehuis is open: de dienstverlening van de gemeente gaat vooralsnog gewoon door. Wij werken op afspraak.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vragen wij u om de contacten met de gemeente zoveel mogelijk digitaal of per mail te doen. Neem bij vragen contact op met het KCC via telefoonnummer 140321.

U blijft, op afspraak, welkom op het gemeentehuis voor een aantal zaken die spoed hebben en die u niet digitaal kunt aanvragen. Dit zijn:
• aangifte van geboorte en overlijden
• aanvragen of ophalen van een paspoort of identiteitskaart, als uw document verlopen is en u nu een nieuwe nodig heeft
• inschrijven als u vanuit het buitenland in Dronten komt wonen
• aanvragen of ophalen van een rijbewijs, als u nu een nieuwe nodig heeft

Wat kunt u digitaal regelen?

• Veel zaken kunt u digitaal regelen via onze website. Bijvoorbeeld uw verhuizing doorgeven of een uittreksel aanvragen.
• Stukken die ter inzage liggen kunnen wij meestal per e-mail sturen. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met het KCC of stuur een mail naar gemeente@dronten.nl.

Bij de balie

Wij werken op afspraak. Een afspraak kunt u makkelijk zelf inplannen via deze site. Of door te bellen met ons KCC via telefoonnummer 14 0321.
Bij de balie nemen wij voorzorgsmaatregelen. Denk aan desinfecteren van handen en pinautomaten.
Wij vragen u met pin te betalen, niet met contant geld. Kom zo veel mogelijk alleen, als dat mogelijk is.
Probeer fysieke afstand te houden.

Openingstijden publiekshal gemeentehuis

De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.  (voorlopig geen avondopenstelling)

Bent u van plan om binnenkort te trouwen in de gemeente Dronten?

Door de maatregelen rondom het Coronavirus kunnen wij in de Meerpaal tot nader bericht huwelijken/partnerschappen sluiten, met daarbij maximaal 30 (dertig) gasten.

Openingstijden milieustraat

De dienstverlening op de milieustraat blijft vooralsnog hetzelfde: u kunt uw afval komen brengen op de normale openingstijden: van maandag tot en met vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur. Op zaterdag zijn we geopend van 8.00 tot 13.00 uur. Betalen tot 25 euro gaat contactloos. Boven de 25 euro sturen we u een rekening toe. 

Aangepaste regels bij de Milieustraat
  • We laten maximaal tussen de vijf en zeven auto’s per keer toe op de Milieustraat.
  • Per auto mogen er maximaal 2 inzittenden aanwezig zijn met een minimumleeftijd van 18 jaar.
  • Zodra een auto van de Milieustraat wegrijdt, mag een wachtende auto de milieustraat oprijden op aanwijzen van onze medewerkers.
  • U blijft in uw auto wachten en gaat niet in gesprek met de medewachtenden.
  • Onze medewerkers bepalen wanneer de laatste auto wordt toegelaten. Dit zal ongeveer een half uur voor sluitingstijd zijn. Mocht het niet meer lukken om uw afval aan te nemen, dan laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Op de Milieustraat zelf proberen we door middel van borden zo goed mogelijk aan te geven wat u moet doen.
Komt u naar de Milieustraat dan vragen wij u vriendelijk thuis alvast een en ander voor te bereiden (sorteren afval) zodat het wegbrengen van uw afval vlotter verloopt.
Ook vragen we u om, als het niet per se noodzakelijk is om afval weg te brengen, uw bezoek naar de Milieustraat zo lang mogelijk uit te stellen.

Receptie de Reest 3 (Gemeentewerf)

De openingstijden blijven vooralsnog ongewijzigd, van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Afval en reiniging

De werkzaamheden rondom het inzamelen van afval en de reinigingswerkzaamheden blijven vooralsnog doorgaan. We vragen u wel om onderstaande spelregels met extra aandacht uit te voeren om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden.

  • Zet de containers op de juiste opstelplek MET EEN RUIMTE VAN 30 CENTIMETER TUSSEN DE CONTAINERS
  • Sluit dus aan de buitenkant aan, naast de containers die er al staande containers mogen de avond voor de inzameldag vanaf 22.00 uur aan de weg worden gezet of uiterlijk voor 8.00 uur op inzameldag zelf.
  • Wanneer de container geleegd is moet hij zo snel mogelijk weer van de weg gehaald worden. Hij mag tot maximaal 22.00 u op de opstelplaats staan op de inzameldag.

Helpt u ons mee bij de afvalinzameling?

Nu veel mensen thuis zijn en thuiswerken zijn de parkeerplaatsen in de wijken overdag goed bezet. Het helpt ons als u de opstelplaatsen voor de minicontainers vrijhoudt. Ook het vrijhouden van bochten en straten zodat de vrachtwagens er door kunnen, helpt ons. Zo kunnen we uw afval volgens rooster blijven inzamelen.

Heeft u buren die niet goed zelf in staat zijn om hun minicontainer bij de weg te zetten. Wilt u hen dan helpen door hun minicontainer op de opstelplaats te zetten, of hun afval weg te brengen? Restafval kunt u naar ondergrondse containers brengen.
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Ophalen grofvuil

Het ophalen van grofvuil verloopt via de normale weg. In plaats van met pin te betalen krijgt u een factuur.

Informatie

Als er wat verandert in onze dienstverlening, dan laten we u dat weten via onze social mediakanalen en via onze website. We laten het u ook weten via de Flevopost, maar het kan zijn dat door actuele ontwikkelingen, die informatie op het moment van verschijning verouderd is.