Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 vervangt de noodverordening. 

Sinds 1 december 2020 is de tijdelijke coronawet van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Noodverordeningen zijn namelijk voor kortdurende (crisis)situaties. Maar de coronacrisis duurt langer. Daarom heeft het kabinet de noodverordeningen vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen (Twm) COVID-19.

Doelstelling Twm

Doelstelling van de Twm is het creëren van een stevigere democratische legitimatie voor de maatregelen die nodig zijn voor de bestrijding van de epidemie. Uitgangspunt van de Twm zijn de reguliere bestuurlijke verhoudingen zoals die buiten crisissituaties gelden. Dit betekent bevoegdheden die tijdelijk bij de voorzitter veiligheidsregio lagen, weer teruggaan naar de burgemeester.

Tijdelijke regelingen als aanvulling op de wet

De tijdige regelingen veranderen continu. Op de website van wetten.nl staat de meest recente informatie.

Wanneer een wet wijzigt

Op het moment dat het maatregelenpakket wijzigt, wordt een nieuwe ministeriële regeling afgekondigd. De Tweede Kamer moet hier binnen een week na bekendmaking mee instemmen.

Het intrekkingsbesluit van de noodverordening, de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19, de twee genoemde ministeriële regelingen en antwoorden op veelgestelde vragen hier over vindt u op deze pagina.