Informatie voor ondernemers

De recente lockdown heeft grote economische gevolgen. De landelijk overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen waar u als zzp’er of mkb’er mogelijk gebruik van kunt maken. Op korte en langere termijn.

Ondernemers kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Op deze pagina vindt u een overzicht met regelingen voor ondernemers en de (crisis)telefoonnummers waar u met vragen terecht kunt. Heeft u hulp nodig bij de regelingen of heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Gemeente kiest voor maatwerk

De gemeente kijkt vanuit haar rol van welke steunpakketten van het Rijk, provincie en de regio gebruik kan worden gemaakt. Mogelijk staat u voor uitdagingen waar u advies of hulp bij nodig hebt. De adviseurs voor bedrijven van de gemeente Dronten (Economische Zaken en Werk/Participatiewet) staan voor u klaar. U kunt hen bereiken via het telefoonnummer 140321 of door een e-mail te sturen naar gemeente@dronten.nl.

 • Medewerkers van de gemeente geven ondersteuning en uitvoering aan de landelijke regelingen voor ondernemers uit de gemeente Dronten bij het Zelfstandigenloket Flevoland.
 • Ondernemers en ZZP-ers die door de uitbraak van corona niet tijdig aan de betalingsverplichting van de gemeente kunnen voldoen worden opgeroepen zich te melden via gemeente@dronten.nl om uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente zal, indien de financiële problemen aantoonbaar corona-gerelateerd zijn, coulant omgaan met uitstel van betaling en meedenken in betalingsregelingen voor deze groepen.
 • Voor de gemeentelijke belastingen en heffingen die via GBLT worden opgelegd en geïnd, dient een eventueel verzoek voor kwijtschelding bij GBLT te worden ingediend. Zij toetsen en beoordelen deze aanvragen. 
 • Tot eind februari loopt de Coronascan, een onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de regionale en lokale economie van de gemeente Dronten waarbij in beeld wordt gebracht wat beschikbaar, kansrijk en noodzakelijk is aan corona-steunmaatregelen vanuit de EU, Rijk, provincie, regio en de gemeente.
 • De gemeente zet contacten in richting het Rijk, RVO, UWV en KvK om aandacht te vragen voor knelpunten en blijft actief kijken naar van welke steunpakketten van het Rijk, provincie en de regio gebruik kan worden gemaakt.
 • We bieden vanuit de Regio Zwolle een financieel ontwikkelfonds voor bij- en omscholing aan voor werknemers, werkzoekenden en werkgevers via www.upgradejezelfregiozwolle.nl
 • We geven uitvoering aan de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.
 • De gemeente heeft met ondernemersorganisaties LTO, Stichting DOES en de OVDD afgesproken samen op te trekken in de informatievoorziening voor ondernemers. We bieden bundelen informatie voor ondernemers via de nieuwsbrief en op de gemeentelijke websiteU kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief voor ondernemers door een e-mail te sturen aan secretariaatGO@dronten.nl of door u aan te melden voor de database lokale ondernemers. 
 • We bieden verruimde openingstijden van supermarkten op zon- en feestdagen zolang de landelijke Corona-maatregelen van kracht zijn.
 • We hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk veel contact met ondernemers door o.a. belacties, via overleggen met collega-overheden en samenwerkingspartners en via gesprekstafels.
 • Daar waar de gemeente zelf aankopen doet is geldt: wat we lokaal kunnen kopen, kopen we lokaal, met inachtneming van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarbij maken we gebruik van de ingeschreven ondernemers in de database lokale ondernemers waar in 2020 € 18,2 miljoen is besteed aan lokale ondernemers.
MKB doorgaan kosteloze hulp voor ondernemers

 Veel ondernemers ervaren de nadelige gevolgen van de coronacrisis. Voor ondernemers in Dronten is er kosteloos en onafhankelijk advies beschikbaar vanuit MKBDoorgaan.nl. De stichting helpt ondernemers met praktische noodzakelijke ondersteuning voor de continuering en groei van het bedrijf, maar biedt ook hulp als het beter is om te stoppen met de onderneming. Of kan met u de financiële regelingen doorspreken.

Aanmelden

Ondernemers kunnen zich aanmelden voor een gratis informerend gesprek via MKBDoorgaan.nl. De stichting neemt binnen 48 uur telefonisch contact op met de ondernemer om zijn/haar vragen te beantwoorden. 

De recente gedeeltelijke lockdown heeft opnieuw grote economische gevolgen. De gemeente blijft daarom actief kijken van welke steunpakketten van het Rijk, provincie en de regio gebruik kan worden gemaakt. Daarbij gaan we met betrokken ondernemers in gesprek om kijken wat aan maatwerk mogelijk is binnen de bestaande kaders, wet- en regelgeving. Tevens wordt er een onderzoek uitgezet naar de impact van de coronacrisis op de regionale en lokale economie van Dronten. Als gemeente kijken we hoe we binnen de grenzen van rijksbeleid maatwerk kunnen leveren om dingen mogelijk te maken. Doen wat nodig is (proportioneel handelen) en het waarborgen van de legitimiteit van ons handelen staan centraal in onze aanpak van de coronacrisis.

Gemeentelijke debiteuren en belastingplichtigen

Ondernemers en ZZP-ers die door de uitbraak van corona niet tijdig aan de betalingsverplichting van de gemeente kunnen voldoen worden opgeroepen zich te melden via gemeente@dronten.nl om uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente zal, indien de financiële problemen aantoonbaar corona-gerelateerd zijn, coulant omgaan met uitstel van betaling en meedenken in betalingsregelingen voor deze groepen. Het betekent echter geen afstel van betaling maar vormt een overbruggingsmaatregel. Voor de gemeentelijke belastingen en heffingen die via GBLT worden opgelegd en geïnd, dient een eventueel verzoek voor kwijtschelding bij GBLT te worden ingediend. Zij toetsen en beoordelen deze aanvragen. Let op: kwijtschelding is alleen mogelijk voor belastingen die geen verband houden met de uitoefening van uw bedrijf. Alleen voor privé-belastingen kan kwijtschelding worden verleend. Voor uw zakelijke belastingen kunt u bij GBLT om uitstel van betaling of een gespreide betalingsregeling vragen.

Lokaal kopen van goederen en diensten

Daar waar de gemeente zelf aankopen doet is het motto: wat we lokaal kunnen kopen, kopen we lokaal, met inachtneming van het inkoop en aanbestedingsbeleid. In 2020 heeft de gemeente 18,2 miljoen aanbesteed bij lokale ondernemers. Daarbij maken we gebruik van de ingeschreven ondernemers in de database lokale ondernemers. Ook gaan we het belang van lokaal goederen en diensten kopen onder de aandacht  brengen van onze inwoners.

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen waar u als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken. Op korte en langere termijn. Tot eind juni 2021 loopt het derde steunpakket. 
Het kabinet heeft maatregelen genomen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij het vinden van nieuw werk. Meer informatie vindt op de website van Rijksoverheid. 

Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer (zzp’er) of ondernemer met personeel? Woont u in Dronten en heeft u financiële problemen? Dan kunt u ondersteuning aanvragen.
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen. Maar wel doorlopende vaste lasten hebben. Bedrijven krijgen een subsidie voor de vaste lasten. De eis van maximaal 250 medewerkers geldt niet meer. De TVL-subsidie hangt af van de hoogte van de vaste lasten. En het verlies aan omzet.

Corona Overbruggingslening (COL)

Groeibedrijven kunnen de Corona Overbruggingslening aanvragen. Dit overbruggingskrediet is voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. U vraagt de lening aan bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Meer regelingen

Kijk voor meer financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Vraag dan een uitkering Participatiewet aan bij de gemeente Dronten, via werk.nl.