Informatie voor Sporters en Sportaanbieders over het coronavirus

Maatregelen per 26 juni 2021:

Nederland gaat meer en meer open. Het kabinet heeft op vrijdag 18 juni 2021 tijdens de persconferentie de volgende stap in het openingsplan aangekondigd. Voor de sport betekent dat ook versoepelende maatregelen die op zaterdag 26 juni 2021 van kracht gaan. Hieronder vindt u de belangrijkste regels.

Algemene basisregels

 • Heb je klachten? Blijf dan thuis en laat je testen
 • Was vaak je handen met water en zeep
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Houdt 1,5 meter afstand tot andere personen
 • Vermijd drukte

Op de accommodatie

 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht wanneer iemand de accommodatie betreedt
 • Personen houden onderling 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Het aanbrengen van looproutes en markeringen kunnen helpen bij het naleven van de 1,5 metermaatregel
 • Kleedkamers mogen open
 • Douches mogen gebruikt worden
 • Er hoeft in de binnenruimtes geen mondkapje meer gedragen te worden
 • Voor de sportkantines gelden dezelfde regels als in de horeca
 • Een vaste zitplaats op het terras of in de kantine is verplicht. Dit mag ook aan de bar zijn
 • Bezoekers van de kantine en het terras houden 1,5 meter afstand tot elkaar
 • De registratieplicht en de gezondheidscheck dienen ook in de kantine uitgevoerd te worden
 • Entertainment is weer toegestaan in de kantines (bijvoorbeeld een televisie)
 • Er zijn geen beperkingen op de openingstijden

Tijdens het sporten

 • Tijdens het sporten mogen personen van 18 jaar en ouder de 1,5 metermaatregel loslaten als dit nodig is voor een goede sportbeoefening. Wanneer dit niet nodig is (bijvoorbeeld bij individuele sporten), geldt de 1,5 meter maatregel wel
 • Er mogen weer wedstrijden gespeeld worden door alle leeftijdscategorie├źn, ook tegen andere clubs
 • Er mag publiek tijdens de training en wedstrijden aanwezig zijn
 • Voor publiek geldt dat zij altijd 1,5 meter afstand tot elkaar dienen te houden
 • Voor publiek geldt placering of een vaste zitplaats