Ik wil me laten bijscholen, waar kan ik terecht?

MKB-ondernemers hebben de laatste jaren te maken gehad met een enorme krapte op de arbeidsmarkt. Het kostte hen veel moeite om medewerkers te behouden én nieuwe medewerkers aan te trekken. De komende tijd zal die situatie anders zijn. De gevolgen van de corona maatregelen hebben immers grote invloed op de continuïteit van veel MKB-ondernemingen. En dus ook op de arbeidsmarkt. Ondernemers hebben het beste voor met hun medewerkers. Omscholen of bijscholen biedt perspectief om ze te behouden voor het eigen bedrijf of – als daar noodgedwongen aanleiding toe is – een betere kans te geven bij een andere onderneming. 

Gemeente Dronten participeert in het Ontwikkelfonds van Regio Zwolle. Voor ondernemers in gemeente Dronten betekent dit dat ze gebruik kunnen maken van een scholingsbudget voor om- her of bijscholing van medewerkers. Op basis van cofinanciering (50/50) kunnen ondernemers een budget van € 5.000 aanvragen per medewerker. De regeling is in de corona-periode tijdelijk ook opengesteld voor individuele werknemers en werkzoekenden. Ook zij kunnen een beroep doen op het scholingsbudget van het Ontwikkelfonds voor een bedrag van max. € 5.000 (echter zonder cofinanciering).

Op de website van Upgrade jezelf – Regio Zwolle staat alle informatie over de regeling die het Ontwikkelfonds biedt. Ondernemers, werknemers en werkzoekenden kunnen zich hier ook aanmelden voor ondersteuning. 

Heeft u vragen over het Ontwikkelfonds of wilt u hierover van gedachten wisselen? Stuur dan een email naar ondernemersloket@dronten.nl; wij nemen dan contact met u op.