Vragen over privacy van de pilot

We kunnen ons heel goed voorstellen dat u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens als het gaat om testen en de uitslag van de test binnen deze pilot in de gemeente Dronten.

GGD GHOR Nederland, de landelijke koepel van alle GGD-en samen, heeft op haar website een uitgebreide lijst geplaatst met veel gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden. Ook geeft de GGD op haar website uitleg en achtergrondinformatie over de landelijke data-diefstal.

Het belangrijkste uitgangspunt in deze pilot is dat we altijd rapporteren over groepen mensen – het mag nooit herleidbaar zijn tot individuen.