Klachten over de pilot

Het kan zijn dat u tijdens de pilot Grootschalig Testen ontevreden bent over hoe u bent behandeld. Bijvoorbeeld door gedrag van een medewerker van de gemeente, GGD of ZamenEen. U kunt hierover een klacht indienen. Uw klacht wordt na ontvangst geregistreerd en behandeld door een medewerker van de gemeente. 

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht indienen door online het onderstaande formulier in te vullen. Ook kunt u uw klacht schriftelijk indienen. Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders. Geeft u in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht. De gemeente beoordeelt uw klacht intern.

Het is mogelijk dat u het verzoek krijgt om uw klacht mondeling toe te lichten.