Grootschalig Testen in de gemeente Dronten

Resultaten pilot Grootschalig Testen bekend

De resultaten van de pilot Grootschalig Testen in de gemeente Dronten zijn bekend.

Hoe werd dit onderzoek gedaan?

Onderzoek naar de verspreiding van het virus

Als eerst keken we naar hoe veel mensen zich laten testen tijdens deze pilot. We wilden inzicht  krijgen in de groep positief geteste mensen. En tenslotte in de positief geteste mensen zonder klachten. Door onderzoek te doen naar het rioolwater leren we óf en welke relatie er is tussen het aantal positief geteste mensen en de hoogte van het gemeten aantal virusdeeltjes. Met deze informatie kunnen we zien of grootschalig testen helpt om meer, andere, of eerder infecties op te sporen, en beter zicht te krijgen op (de verspreiding van) het virus. 

Gedrag: testbereidheid en de bereidheid om quarantaine en isolatie vol te houden 

In het gedragsonderzoek keken we eerst naar wat voor soort brief uitnodigender voelde om te komen testen tijdens de pilot. We hopen hiermee te leren welke brief het belang van deelname het best verwoordde. En daarmee meer mensen motiveerde om mee te doen. Deze brief kan dan als voorbeeld gebruikt worden bij toekomstige oproepen tot grootschalig testen in Nederland. Daarnaast zijn er twee extra testlocaties geopend in Swifterbant en Dronten om zo de drempel tot testen te verlagen. Hiermee kan er geleerd worden of het openen van locaties dichterbij huis invloed zou kunnen hebben op de testbereidheid van mensen. 

Ook keken we wat thuisblijven na een positieve uitslag voor mensen prettiger en makkelijker zou kunnen maken. Iedereen kreeg de hele pilot dezelfde ondersteuning aangeboden. De gemeente maakte, samen met het RIVM en de UvA een thuisblijftas. Iedereen met een positieve testuitslag in de eerste drie weken van de pilot, kreeg deze tas aangeboden

In de thuisblijftas zat bijvoorbeeld informatie over lokale hulptelefoonnummers voor boodschappen doen, of de hond uitlaten, een aftelkalender om klachten op bij te houden, een spelletje ter afleiding, en een lokaal cadeautje. De laatste drie weken waren dezelfde materialen online beschikbaar. Zo kunnen we zien of de thuisblijftas bijdraagt aan het makkelijker en prettiger thuisblijven tijdens quarantaine en isolatie en kon iedereen de hele pilot toch op dezelfde ondersteuning rekenen. 

Als we zien dat de thuisblijftas thuisblijven nét wat makkelijker en prettiger maakt, dan hopen we dat andere GGD-en en gemeenten ook thuisblijftassen gaan aanbieden voor mensen met een positieve testuitslag. Zodat ze hun quarantaine en isolatieperiode ook beter volhouden.

Aan iedere positief geteste persoon werd gevraagd of ze hulp wilden ontvangen van de coalitie ZamenEen. ZamenEen is een initiatief in de gemeente Dronten om te komen tot een integrale aanpak van eenzaamheid. Als mensen dit wilden, werden ze door ZamenEen gebeld. Ze konden de reguliere ondersteuning van ZamenEen krijgen. Als mensen wilden meedoen aan onderzoek, werd hen daar bovenop nog een thuisblijfplanner aangeboden. Met sommige mensen werd dit plan ook telefonisch doorlopen, om te kijken of dit het makkelijker maakte om de thuisblijfplanner in te vullen.

Ook hier kijken we of de thuisblijfplanner prettig is en het thuisblijven makkelijker maakt. Zodat ook de thuisblijfplanner wellicht als instrument ingezet kan worden in de toekomst. Daarnaast keken we of de telefonische ondersteuning zou helpen.

De isolatiecoach app

In de thuisblijftas zat een flyer met informatie over de isolatiecoach app en hoe u deze kon downloaden. De app geeft dezelfde informatie over de isolatieperiode en de maatregelen zoals die gedeeld wordt door de overheid, maar dan op de persoonlijke situatie toegepaste manier gepresenteerd. Middels een gebruikerstest werd er gekeken hoe de app wordt ervaren. Op basis van hoe de app wordt ervaren worden er lessen geleerd voor inbedding van de app in de reguliere isolatie aanpak van VWS en de GGD. Zo kunnen we zien of het presenteren van de informatie (zoals in deze app) passend is voor de gebruikers.

Operationele opschaalbaarheid

Als laatste kijken we naar het totale plaatje; wat is de impact van het grootschalig testen, traceren en isoleren? We krijgen hiermee informatie die bruikbaar is als we het grootschalig testen in andere delen van het land willen inzetten. We krijgen hiermee informatie over wat er nodig is om grootschalig testen te realiseren (o.a. de kosten) en de belemmerende en succesfactoren. Op basis hiervan kunnen we adviezen geven die bruikbaar zijn wanneer grootschalig testen in andere delen van het land ingezet wordt.

Dit onderzoek draagt bij aan de bestrijding van het coronavirus en eventuele andere virussen in de toekomst. Daar zijn wij u dankbaar voor. Wat we hier geleerd hebben zorgt ervoor dat we hopelijk sneller en veiliger de samenleving kunnen openen. Op dit moment worden alle onderzoeksresultaten gebundeld en eind april worden ze aan u gepresenteerd. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.dronten.nl/iktestmee. 

Wanneer zijn de onderzoeksresultaten bekend?

Eind april laten we alle resultaten en daaraan verbonden conclusies aan u zien, via onze social media-kanalen, via de (online en offline) media en hier, op deze webpagina.