Wie zit er in het college?

Het college bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Samen vormen zij het dagelijks bestuur van de gemeente Dronten.

Binnen het college hebben de burgemeester en de wethouders hun eigen taken op een aantal terreinen. De wethouders worden, na raadsverkiezingen, voor vier jaar gekozen door de gemeenteraad.