Ben jij een ervaren jeugdhulpverlener en weet jij als geen ander hoe je kinderen, jongeren en gezinnen in hun eigen kracht kunt zetten? Dan komen wij graag met jou in contact!

Gids Jeugd – Gids Veilig Verder – Gids Triage / Triagist

Maximaal €4671,- bij 36 uur werken I  24-36 uur I 17,05% Individueel Keuzebudget vrij te besteden

Ben jij een ervaren jeugdhulpverlener en weet jij als geen ander hoe je kinderen, jongeren en gezinnen in hun eigen kracht kunt zetten? Ben je bekend met de specifieke hulpvragen passend bij deze doelgroep? Dan komen we graag met jou in contact! We hebben binnen ons team Jeugd voor een drietal functies vacatures: voor een Gids Jeugd, voor Gidsen Veilig Verder en voor Gidsen Triage/Triagisten. Je kunt solliciteren op één specifieke functie; ook je kunt ons aangeven wanneer je geen sterke voorkeur hebt. In dat geval kijken we samen met je naar jouw kennis, vaardigheden, competenties en ervaring om te kijken of we een mooie match kunnen maken.

De taken van de functie zijn gericht op het verlenen van kortdurende jeugdhulp en het doorverwijzen naar andere voorzieningen en tweedelijns jeugdhulp waar nodig. Je werkt deels vanuit de gemeentelijke organisatie. Het uitgangspunt in je werk is dat kinderen en gezinnen zoveel mogelijk vanuit eigen kracht problemen oplossen en hierbij ondersteun je hen waar nodig. Je werkt conform de werkwijze van de Dronter Koers. De Dronter Koers is de benaming van de werkwijze in het sociaal domein van de gemeente Dronten. Deze werkwijze stoelt op 5 wijknetwerken waarin de zogenaamde “gidsen” en andere professionals in het sociaal domein met elkaar samenwerken. Als Gids jeugd werk je nauw samen met de aanwezige ondersteuning van de jeugdigen en hun ouders. Meer informatie over de Dronter Koers is te vinden op www.dronten.nl.

Een greep uit je werkzaamheden:

 • Analyseren van de vraag van kinderen, hun ouders en andere belanghebbenden. Daarbij heb je altijd aandacht voor de veiligheid van het kind;
 • Informatie verstrekking, advisering, consultatie (zowel aan ouders, kinderen als aan professionals, bijvoorbeeld school, maatschappelijke partners, zorgaanbieders en huisarts);
 • Het bieden van kortdurende ondersteuning (gemiddeld vijf keer) door middel van gesprekken of andere vormen van hulpverlening met kinderen en het systeem;
 • Het geven van pedagogische adviezen;
 • Het in samenspraak met betrokkenen zo nodig komen tot een passend hulpverleningsaanbod, waarbij helder wordt welke ondersteuning zal worden ingezet en met welk doel;
 • Het afstemmen met partners in het sociale domein;
 • Het verwerken van informatie in het registratiesysteem en het bewaken en bijhouden van deze informatie;
 • Regiefunctie op het proces (opstellen routeplan, evalueren van de resultaten uit het routeplan), en
 • In afstemming met beleid ontwikkel je waar nodig (projectmatig) preventief (groeps)aanbod.

Als gids Veilig Verder ben je verbonden aan het gidsenteam Jeugd. 

Geen dag is hetzelfde! Je ochtend begint met een smakelijke bak koffie/ thee, thuis, op het gemeentehuis, bij cliënten thuis of bij die ene ketenpartner. Soms is je agenda vol met gesprekken met gezinnen, ketenpartners en collega’s. Soms besteed je je tijd aan het uitwerken van een inschatting, verklarende analyse of rapportage. De contacten met verschillende samenwerkingspartijen en de gezinnen zelf staan centraal. Huiselijk geweld en kindermishandeling stop je niet alleen, daar is een bredere context voor nodig. Het is een dagelijkse puzzel die je maakt, waarin je creatief naar oplossingen toe kan werken, terwijl je waarborgt dat wordt gewerkt aan de bedoeling – mensen in hun kracht zetten en samen werken aan veiligheid.

De gidsen Veilig Verder hebben een expertrol in casuïstiek rondom veiligheid, huiselijk geweld en verschillende vormen van kindermishandeling. Zij hebben hun eigen caseload met gezinnen. Alle Jeugdgidsen bekwamen zich in ingewikkelde statistiek m.b.t. tot onveiligheid/huiselijk geweld en kindermishandeling. De gidsen Veilig Verder leveren hier een actieve bijdrage aan door het delen hun kennis en expertise.

De gidsen Veilig zijn inzetbaar voor: een participerend consult, een gezamenlijk traject met de jeugdgids, tijdelijke overname van casuïstiek en voor het onderzoeken van een gezinssituatie.

Een greep uit de werkzaamheden van de Gids Veilig Verder:

 • Analyseren van de vraag van kinderen, hun ouders en andere belanghebbenden. Binnen deze functie staat daarbij de veiligheid van het kind centraal;
 • Informatie verstrekking, advisering, consultatie (zowel aan ouders, kinderen als aan professionals);
 • In samenspraak met betrokkenen komen tot een passend hulpverleningsaanbod waarbij heldere randvoorwaarden worden gesteld met betrekking tot de veiligheid;
 • Het organiseren en/of deelnemen aan Jeugdbeschermingstafels in samenwerking met o.a. de Raad voor de Kinderbescherming;
 • Het afstemmen met partners in het sociale domein;
 • Het verwerken van informatie in het registratiesysteem en het bewaken en bijhouden van deze informatie;
 • Regiefunctie op het proces: opstellen van routeplannen, zorgen voor een adequate uitvoering van de afspraken door álle betrokken partijen, evalueren van de resultaten uit het routeplan. Indien nodig schaal je op de juiste manier op naar partijen die wél gedwongen maatregelen uitvoeren;
 • Je deelt kennis en adviseert collega’s en andere partijen in zaken waarin veiligheidsvraagstukken spelen. Daarin neem je in eerste instantie een ondersteunende rol aan (in plaats van het beslissen voor hen of zaken overnemen).

Binnen het team Jeugd is de triagist meestal het eerste contact voor de hulpvrager. Ouders kunnen via de algemene mailbox of telefonisch contact met ons als gemeente zoeken. Jij bent als triagist dan degene die hen te woord staat, die onderzoekt wat de hulpvraag is, die bepaalt of het voorveld of het team Jeugd de volgende stap is en stuurt door. Je beheert de wachtlijst en je draagt zorg voor continuïteit wat betreft procedures en kennis. Je werkt aan het bouwen en onderhouden van commitment van alle teamleden aan onze afspraken en je signaleert wanneer procedures en processen verbetering behoeven. Je bent meer een generalist dan een specialist.

Vanwege kwetsbaarheid van deze spilfunctie en het verlichten van de verantwoordelijkheid daarvan, verdelen we de triage-functie over twee personen. We zoeken iemand die het leuk vindt om deze functie verder te ontwikkelen: een bouwer!

Specifieke competenties voor de triagist zijn:

 • Plannen en organiseren, overzicht kunnen scheppen en behouden;
 • Analytisch en beoordelend vermogen;
 • Prioriteiten stellen;
 • Besluitvaardigheid (ook ad hoc);
 • Delegeren;
 • Je bent in staat uitstekend empathisch begrenzend met inwoners te kunnen spreken.
Foto’s t.b.v. vacatures

Voor de Gids Jeugd, Gis Veilig Verder en Gids Triage vragen we het volgende:

Kennis en vaardigheden:

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-Opleiding (MWD, pedagogiek);
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als jeugdhulpverlener;
 • Je hebt kennis van en ervaring met veiligheidsvraagstukken in gezinssystemen;
 • Je hebt kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie;
 • Je hebt kennis van pedagogische en psychologische interventietechnieken;
 • Je kunt op gestructureerde wijze vragen verhelderen;
 • Je hebt overtuigingskracht;
 • Je weet je goed te positioneren en kunt duidelijk grenzen aangeven;
 • Je kunt de focus van hulpaanbod formuleren en bewaken;
 • Je beschikt over een oplossingsgerichte, systemische werkwijze;
 • Je kunt doelgericht verwijzen/erbij halen op basis van actueel inzicht, beschikbaarheid van en expertise van andere hulpverleners.

Verder:

 • Ben je bij voorkeur bekend met de sociale kaart van de gemeente Dronten en de Dronter Koers;
 • Beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Heb je een goed analytisch vermogen en kan vanuit een ‘helicopterview’ werken;
 • Ben je stressbestendig, flexibel en beschik je over een goed improvisatievermogen;
 • Je durft grenzen te stellen en verantwoordelijkheid terug te leggen;
 • Ben je goed in staat het werk te managen;
 • Ben je gericht op samenwerking en zoek je waar nodig afstemming met anderen;
 • Ben je in staat zelfstandig en methodisch te werken;
 • Ben je geregistreerd als SKJ professional.
 • Een rol met impact;
 • Werken in ons flexibele kantoorconcept, met alle ruimte om je werk-privé balans te regelen;
 • Een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast na een jaar;
 • Inschaling op basis van ervaring in schaal 10 van de Cao Gemeenten;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% bovenop het bruto maandsalaris. Dit kun je op verschillende manieren besteden;
 • Een goede pensioenregeling bij het ABP;
 • Gratis reizen voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; wanneer je met de auto naar je werk komt geldt een marktconforme reiskostenvergoeding, eventueel in combinatie fiscale uitruilmogelijkheden binnen het IKB.

Deze vacature staat tot en met dinsdag 24 mei 2022 open. De eerste kennismakingsgesprekken worden gepland op maandag 30 mei en dinsdag 31 mei. Vervolggesprekken plannen we op vrijdag 3 juni en dinsdag 7 juni.

Wil je meer weten over de functies en het team waarin je terecht komt? Neem dan contact op teammanager Anne Struik via 14 0321. Voor meer informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Dirk Jan Boekhold via 14 0321.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.