Ben jij een daadkrachtige, regisserende en cultuur sensitieve dienstverlener die graag wil bijdragen aan de volwaardige inburgering van statushouders? Dan komen we graag met jou in contact!

Consulent Statushouders     

Maximaal € 4.048 bij 36 uur werken  I  28 uur  I  17,05% Individueel Keuzebudget vrij te besteden

Over de functie

Als consulent statushouders ben je voor inburgeraars het vaste aanspreekpunt binnen de gemeente. Je begeleidt de inburgeringsplichtige gedurende de termijn van inburgering en hebt de regie op het proces van inburgering, participatie en re-integratie naar werk. Hierbij monitor je de voortgang en werk je nauw samen met je directe collega’s (medewerkers inkomen, gidsen, consulenten, beleidsmedewerker Inburgering) en externe partners om de juiste randvoorwaarden te creëren. Tot slot ben je het interne en externe aanspreekpunt voor vragen op casusniveau.

Wat zijn taken die je gaat doen?
Je voert driehoeks-gesprekken in het kader van de warme overdracht AZC. Je doet een Brede Intake en stelt een diagnose op. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling, oplegging en handhaving van de inburgerings-, arbeids- en re-integratieplicht.

Je begeleidt en voert regie op het traject met inburgeraars, statushouders en ondertussengroep en stel je samen een Plan Inburgering en Participatie (PIP) op, monitort deze en als het nodig is stel je deze eventueel bij. Je evalueert continue wat nodig is, ook als het gaat om inzet van voorzieningen, dan wel verlengen of afsluiten van het traject.

Je partners in het traject zijn o.a. COA, DUO, IND, taalaanbieders, werkgevers, participatie- en jobcoaches. Je zoekt daarin actief de samenwerking. Je bent zowel intern als extern aanspreekpunt voor klantcasuïstiek inburgering.

We verwachten ook dat je een kei bent in het vastleggen van gegevens in de daartoe aangewezen systemen. Dit maakt een wezenlijk onderdeel uit van je werk. Soms registreer je een participatieverklaringstraject (PVT) en de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP). Ook draag je zorg van de juiste gegevens t.b.v. gegevensuitwisseling CBS en DUO.

Onderdeel van je begeleiding van de inburgeringsplichtige is dat je hen informeert over maatschappelijke onderwerpen zoals wonen, de samenleving, gezondheid, participeren etc. Ook help je ze bij het aanvragen van basiszaken (zoals huisarts, tandarts en school). Daarnaast ondersteun je ze bij vragen over de asiel- en gezinsherenigingsprocedure.

  • Een rol met impact;
  • Werken in ons flexibele kantoorconcept, met alle ruimte om je werk-privé balans te regelen;
  • Een tijdelijke aanstelling voor een jaar;
  • Inschaling op basis van ervaring in schaal 9 van de Cao Gemeenten;
  • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% bovenop het bruto maandsalaris. Dit kun je op verschillende manieren besteden;
  • Een goede pensioenregeling bij het ABP;
  • Gratis reizen voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer; wanneer je met de auto naar je werk komt geldt een marktconforme reiskostenvergoeding, eventueel in combinatie fiscale uitruilmogelijkheden binnen het IKB.

Je werkt en denkt aantoonbaar op minimaal Hbo-niveau en je deelt onze passie voor dienstverlening. Specifiek voor deze functie is kennis van en ervaring, minimaal 3 jaar in een soortgelijke functie, met de doelgroep Statushouders noodzakelijk. Belangrijk hierbij is dat je goed kan omgaan met diverse culturele gevoeligheden uit verschillende landen/regio’s. Het uitstekend beheersen van zowel de Nederlandse- als de Arabische taal is een pré. Je begrijpt als geen ander hoe het zit met procedures rondom inburgering, de portaal inburgering en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Van jou wordt verwacht dat je in staat bent om goede relaties met werkgevers te ontwikkelen en te onderhouden. Werkgevers zien jou als de eerste schakel naar de arbeidsmarkt. We gaan er vanuit dat je beschikt over eigen vervoer en een rijbewijs B. We verwachten ook dat je kennis hebt van de sociaal kaart in Dronten en de regio. Uit je ervaring blijkt ook dat je kennis hebt van specifieke instrumenten zoals taaltrainingen, vakopleidingen en instrumenten die ingezet kunnen worden om de kans op werk  te vergroten.

Het zou prettig zijn als je basiskennis hebt van de asielprocedure en de gezinsherenigingsprocedure, de nieuwe Wet inburgering en van de Participatiewet.

Als professional beschik je over probleemoplossend vermogen en een zelfstandige en proactieve werkhouding. Je weet als geen ander dat er vaak sprake is van meervoudige vragen en multi-problematiek bij je klanten. In je begeleiding van inburgeringsplichtigen hanteer je een coachende stijl, ben je klantvriendelijk en daadkrachtig. Je kunt snel schakelen tussen belangen en mogelijkheden, zet je daarin je creativiteit om je doelen en resultaten te behalen. Je werkt graag samen en bent continue op zoek naar verbinding met je teamgenoten. Communicatief ben je sterk en je bent in staat om af en toe buiten de kaders te kunnen denken.

Foto’s t.b.v. vacatures

Het team

Team Dronter Koers Inkomen is een onderdeel van het vakgebied sociaal domein en bestaat uit circa 25 betrokken en deskundige medewerkers. Zij werken conform de werkwijze van de Dronter Koers. De Dronter Koers is de benaming van de werkwijze in het sociaal domein van de gemeente Dronten. Deze werkwijze stoelt op 5 wijknetwerken waarin de professionals in het sociaal domein met elkaar samenwerken. Meer informatie over de Dronter Koers kun je vinden op onze website www.dronten.nl.

Het team bestaat o.a. uit re-integratieconsulenten, inkomensconsulenten, handhavers en medewerkers leerplicht/RMC. Het team richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger. Er wordt gewerkt vanuit een integrale gedachte, één gezin, één plan.

Deze vacature staat open tot en met 24 januari 2022. De eerste kennismakingsgesprekken worden gepland in week 5 of 6.

Wil je meer weten over de functie en het team waarin je terecht komt? Neem dan contact op met Winta Abraha: 14 0321.

Voor meer informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Tuba Ulger (HRM): 14 0321