Openbare kennisgevingen gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wij brengen kiezers en politieke partijen via openbare kennisgevingen op de hoogte van de verkiezingsonderwerpen, openbare zittingen en verkiezingsuitslagen. Een overzicht vindt u op deze pagina.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op Maandag 21 maart om 10.00 uur houdt het hoofd- en centraal stembureau een openbare zitting over de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. In deze bijeenkomst worden de aantallen stemmen, de zetelverdeling van de politieke partijen en de gekozen raadsleden vastgesteld en bekendgemaakt. Hiervan wordt proces-verbaal opgemaakt. Deze openbare zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Dronten.  Tijdens de zitting kunt u eventueel mondeling bezwaar indienen over de stemopneming.  

Het proces-verbaal ligt na vaststelling ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u deze bekijken, dan kunt u zich hiervoor melden bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de reguliere openingstijden.

Proces-verbaal P22-2 vastgestelde uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Dronten 2022.
Proces verbaal P22-2

Het centraal stembureau wil zich het recht voorbehouden om de openbare zittingen volledig digitaal te doen op basis van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, als buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Kandidaatstelling

Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00 uur hun kandidatenlijsten inleveren. Dit kan op het gemeentehuis, de Rede 1, 8251ER te Dronten.

Via deze link kunt u de onherroepelijke kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Dronten 2022 inzien.

Om de inlevering van de kandidatenlijsten zo goed mogelijk te laten verlopen, vragen wij u de lijsten en bijbehorende documenten te laten beoordelen. Dit kan op woensdag 26, donderdag 27 of vrijdag 28 januari 2022 tussen 09.00 en 17.00 uur op het gemeentehuis. Als u van de voorinlevering gebruik wilt maken kunt u een afspraak maken via verkiezingen@dronten.nl. Het projectteam verkiezingen neemt dan contact met u op.

Als bij voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling worden ingeleverd. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Het centraal stembureau doet door middel van proces-verbaal verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten. Via deze link kunt u het proces-verbaal inzien. Vanaf woensdag 2 februari 2022, 09.00 uur liggen de kandidatenlijsten en dit proces-verbaal ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u deze bekijken, dan kunt u zich hiervoor melden bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de reguliere openingstijden.

Vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur houdt het centraal stembureau een openbare zitting over het onderzoek van de kandidatenlijsten, de geldigheid van de kandidatenlijsten, handhaving kandidaten, geplaatste aanduiding en de nummering van de kandidatenlijsten.

Live via website te volgen
Op deze pagina kunt u de zitting op 4 februari om 10.00 uur digitaal bijwonen via het programma Starleaf. Het is niet nodig om naar het gemeentehuis te komen.
Tijdens de zitting kunt u mondeling bezwaar indienen over de genomen beslissingen. U kunt dit doen door op dat moment een mail te sturen.
U krijgt dan direct een link toegestuurd waarmee u wordt toegelaten tot deze vergadering om mee te praten.
Wij adviseren u om vooraf de Starleaf applicatie te installeren op uw computer (met camera, geluid en microfoon) of smartphone.

Het centraal stembureau wil zich het recht voorbehouden om de openbare zittingen volledig digitaal te doen op basis van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19, als buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken.

Stemmen in Dronten

Iedereen die mag stemmen voor de leden van de gemeenteraad van Dronten, ontvangt voor 2 maart een stempas. Daarmee kunt u op 16 maart uw stem uitbrengen in een van de twintig stembureau in de gemeente. Op 14 en 15 maart is het mogelijk om op vier locaties vervroegd te stemmen.

Heeft u na 2 maart 2022 nog geen stempas ontvangen of is deze beschadigd of zoekgeraakt? Dan kan er een vervangende stempas worden aangevraagd. 
Dit kan snel en makkelijk digitaal. Een vervangende stempas kan ook op afspraak aan de burgerzaken balie van het gemeentehuis worden aangevraagd. Dit kan uiterlijk tot en met 11 maart 2022, 17.00 uur.  Kijk hiervoor op gemeenteraadsverkiezingen 2022.
Er kan nu niet meer met de oude stempas worden gestemd. Deze wordt ongeldig verklaard.

Kunt u op 14, 15 of 16 maart niet zelf uw stem uitbrengen? Dan kan iemand anders namens u stemmen. Dat doet u door een volmacht te verlenen. Dit kan op twee manieren: met de stempas via een onderhandse volmacht of met een machtigingsformulier met schriftelijke volmacht.
De persoon die door u wordt gemachtigd moet zelf ook kiesgerechtigd zijn in de gemeente Dronten.
Hij of zij mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten. De gemachtigde moet daarom niet vergeten om zijn of haar eigen stempas en identiteitsbewijs mee te nemen.

Onderhandse volmacht

U kunt een onderhandse volmacht geven door de achterkant van de stempas in te vullen en beiden uw handtekening te zetten. De stempas wordt aan de gemachtigde kiezer gegeven. Dit kan tot en met de dag van de stemming. Bij het stemmen moet de gemachtigde een kopie/foto van het identiteitsbewijs van de volmachtgever laten zien. Dit mag ook met een smartphone of tablet. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Een onderhandse machtiging kan worden ingetrokken door de stempas terug te vragen.

Schriftelijke volmacht

U kunt vanaf 4 februari al een schriftelijke volmacht geven. Een verzoek om bij volmacht te stemmen kunt u uiterlijk tot vrijdag 11 maart, 17,00 uur aanvragen bij de gemeente. Dit kan snel en makkelijk digitaal maar ook schriftelijk met aanvraagformulier L8. Het kan ook per e-mail met aanvraagformulieren G1 en G2. Kijk hiervoor op gemeenteraadsverkiezingen 2022. Na goedkeuring van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmacht bewijs. Deze wordt per post naar het bij de gemeente bekende adres opgestuurd. Het is niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten zien bij het uitbrengen van deze extra stem.
De volmachtgever kan een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken of een vervangende stempas krijgen. De kiezer kan zelf niet meer deelnemen aan de verkiezingen.

Via deze link kunt u het besluit aanwijzing stemlokalen en stembureaus gemeenteraadsverkiezingen 2022 inzien.