Terug naar het overzicht

Waar laat jij je hond uit?

Het hondenuitlaatbeleid is veranderd. Het merendeel van de hondenbezitters en begeleiders is bekend met de nieuwe regels en handelt ook zo. Daar zijn we heel blij mee! Een klein deel kent de regels mogelijk nog niet. Ook niet nadat zij er door buurtbewoners op zijn geattendeerd.
Dat is jammer, want overlast en overtredingen kunnen natuurlijk beter worden voorkomen.

  • Geen honden: Speel- en sportvoorzieningen in woonwijken en direct aanliggende groenstroken zijn “no go-zones’ voor honden. Het is dus altijd verboden om hier met een hond aanwezig te zijn. 
  • Hondenlosloopgebieden: Robuuste groenstroken, vaak aan de randen van woonwijken, zijn aangewezen als hondenlosloopgebieden. Hier geldt (in principe) geen aanlijn*- en opruimplicht, met uitzondering van de verhardingen (paden en wegdek). Daar moet altijd worden opgeruimd.
  • Aanlijn en opruimplicht. Er zijn gebieden aangewezen waar altijd een aanlijn- en opruimplicht geldt. De hond/honden moeten er altijd aangelijnd zijn en uitwerpselen moeten altijd opgeruimd worden. Er zijn (en worden) in deze gebieden extra afvalbakken geplaatst om het voor de hondenbezitters/-begeleiders makkelijker te maken de poepzakjes sneller en vaker op de juiste manier te kunnen afvoeren. De hondeneigenaar/-begeleider is altijd zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van diens honden.

Openbare ruimte, delen we met elkaar!

De openbare ruimte is een ruimte die we samen gebruiken en met elkaar delen. Voor alle doelgroepen zijn voorzieningen getroffen. Wij vertrouwen erop dat ieder de voorzieningen gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Zo is en blijft wonen en recreëren in onze gemeente voor iedereen plezierig! Wij hebben de openbare ruimte zo ingericht dat, binnen de soms beperkte mogelijkheden, met de belangen van de verschillende gebruikers zo goed mogelijk rekening is gehouden. Wij zijn ons ervan bewust dat dat niet voor iedereen altijd leidt tot een ideale situatie.

Onze toezichthoudende en handhavende collega’s (BOA’s) komen niet direct voor één enkele melding opdraven. Mocht u als hondenbezitter/-begeleider door een BOA (geüniformeerd of niet) worden aangesproken en/of beboet, dan heeft de BOA daar kennelijk aanleiding voor gezien en mag dat dus geen verrassing zijn geweest.

Komt u een onduidelijke situatie tegen, dan kunt u dat melden met het meldingsformulier op onze website of via de gratis FIXI-app. In beide gevallen kunt u ook foto’s meesturen.

Op deze website is alle relevante informatie overzichtelijk bij elkaar gebracht op deze pagina:

https://www.dronten.nl/direct-regelen/burgerzaken/groen/honden


* Het is de plicht van de hondeneigenaren/-begeleiders om af te wegen of loslopen wel of niet verantwoord is. Denk hierbij aan losloopgebieden direct op of langs fietspaden en/of wegen. Dan kan het in het belang van ieders veiligheid verstandiger zijn de hond toch aan te lijnen. Opruimplicht blijft in die gevallen achterwege.

De hondeneigenaren/-begeleiders zijn en blijven in de gebieden met opruimplicht verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun hond(en).