Terug naar het overzicht

Statement gebruik camera’s burgemeester Jean Paul Gebben

Statement gebruik camera’s burgemeester Jean Paul Gebben:


“De laatste tijd is er in de media aandacht geweest over het gebruik van camera’s binnen de gemeente Dronten. Het huis van de gemeente moet voor iedereen een fijne, vertrouwde en veilige plek zijn, zowel voor inwoners als voor medewerkers, of je nu komt voor een paspoort of voor een uitkering. Mede door de signalen vanuit gemeenteraad en media zijn wij ons zeer bewust dat die manier waarop we dit wilden waarborgen, namelijk het maken van beeld-en geluidsopnamen, niet passend is bij de manier waarop wij willen werken.


Voor nu hebben we in ieder geval per direct de keuze gemaakt om geen geluid meer op te nemen. We beraden ons op dit moment hoe we ervoor kunnen zorgen dat zowel de privacy van onze inwoners als de veiligheid van onze medewerkers gewaarborgd kan worden. Er zijn tal van mogelijkheden, zoals de inzet van extra bewakers in de publiekshal, een alarmknop voor als het nodig is, altijd met twee personen een gesprek aangaan. Elke mogelijkheid heeft zijn voor- en nadelen. Daarbij nemen we ook de proportionaliteit van de verschillende mogelijkheden mee. We herijken dus de huidige inzet van middelen en staan open voor signalen uit raad, media en samenleving.”